Digimagia

Tuotteesta digitaaliseksi palveluksi - valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille

Digimagia-hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Hankkeen aikana toteutetaan palvelumuotoilun valmennusjakso, jonka kokemusten ja materiaalien pohjalta rakennetaan Mooc-kurssi itsenäisen kehitystyön työkaluksi. Palvelumuotoiluvalmennus sisältää yleisiä luentoja, harjoituksia ja ideahautomotapaamisia. Hanke kohdistuu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueelle.

Hankkeen aikana tuotetun Mooc-kurssin avulla alan toimijat voivat jatkossa itsenäisesti kehittää ja innovoida omia tuotteitaan tai palveluitaan digitaalisiksi palvelutuotteiksi. Mooc-kurssista tehdään lisäksi erillinen versio maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan toimijoille, missä huomioidaan heidän erityistarpeensa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun HUMAKin kanssa 1.9.2021-31.8.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittavat EU ESR-ohjelma ja Hämeen ely.

Yhteyshenkilöt

Muovan vastuuhenkilö: Miia Lammi | miia.lammi(at)muova.fi | 050 408 4969

Projektipäällikkö: Paula Kostia | paula.kostia(at)humak.fi | +358504355308