REACT2MARKET

Ketterää markkinalähtöistä kehittämistä

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Menestyäkseen yritysten onkin kyettävä uudistumaan ja innovoimaan. Erityisesti pienissä yrityksissä uudistuminen on kuitenkin tasapainoilua uuden ja vanhan välillä, sillä suurin osa ajasta ja resursseista kuluu nykyisen toiminnan ylläpitämiseen. Mikro- ja pk-yritykset tarvitsevatkin uutta osaamista ja työkaluja tunnistaa, tulkita ja tarttua ketterästi toimintaympäristön muutoksiin.

React2Market-projektin tavoitteena on vahvistaa Pohjanmaan alueen teollisten mikro- ja pk-yritysten työntekijöiden kykyä vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ketterien ja markkinalähtöisten toimintatapojen avulla.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää oppimispolkutyökalu yritysten arjessa tapahtuvan ketterän ja markkinalähtöisen kehittämisen tueksi. Oppimispolku kuvaa innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvia markkinalähtöisen ja ketterän kehittämisen oppimispyrähdyksiä eli nopeita toimenpiteitä, jotka yritys voi toteuttaa osana muuta toimintaa. Oppimispolku kattaa innovaatiotoiminnan keskeiset vaiheet: toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, markkinaymmärryksen luominen, tiedon soveltaminen innovaatiotoiminnassa, ratkaisujen testaaminen ja viestintä markkinoilla.

Projektissa toteutetaan kolme yrityspilottia teollisten mikro- ja pk-yritysten kanssa, joissa testataan oppimispolkuja, tuotettuja materiaaleja ja menetelmiä.

React2Market-projektin toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA. Projekti on käynnistynyt 1.10.2021 ja se kestää 31.08.2023 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR - Euroopan sosiaalirahasto sekä Vaasan ammattikorkeakoulu.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.