Reboot (2018-2020)

Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed

Higher Education Graduates for Work 4.0

Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0 project aims to increase the employability potential of the unemployed and underemployed Higher Education graduates by upskilling and developing relevant and high-quality skills and competencies for Work 4.0 in 5 future oriented competence clusters, as well as their ability to recognise and demonstrate these skills. The five competency clusters are problem solving, project skills, readiness for change, curiosity and internationality and the people dimension ranging from multidisciplinarity to communication.

The vehicles for developing the skills are:
•    An innovative, attractive, easy to follow online training programme for Work 4.0 skills and competences;
•    A competence self-testing tool;
•    A Handbook with guidelines on how to implement the Reboot training;
•    Portfolio construction instructions.
 

The project consortium:
•    Vaasa University of Applied Sciences (Finland), coordiantor
•    Conexx-Europe (Belgium)
•    Inova Consultancy (UK)
•    Militos Consulting (Greece)
 

Read more about the project and project news at http://reboot-project.eu/

Read more about the project outcomes at http://reboot-project.eu/outcomes/

Reboot Facebook: https://www.facebook.com/Reboot-Project-311906806088091/

 
Project in a nutshell
Project name: Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0
Short name: Reboot
Project duration: 1.9.2018– 31.10.2020
Programme: EU, Erasmus+, Strategic partnership, adult education
Project number: 2018-1-FI01-KA204-047188


For more information:
VAMK: Tanja Oraviita  | +358 40 163 2940 | tanja.oraviita(at)vamk.fi
 

 

REBOOT, PEHMEIDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN VALMENNUS KORKEAKOULUTETUILLE TYÖNHAKIJOILLE PILOTOIDAAN VIRTUAALISENA KORONAVIRUSEPIDEMIASTA JOHTUEN

Reboot-valmennus pilotoidaan keväällä 2020 Suomessa, Belgiassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa. Pilotointiin osallistuvat työttömät ja alityöllistetyt korkeakoulutetut, sekä valmentajat ja kouluttajat. Alun perin monimuoto-opetuksena suunniteltu pilotointi järjestetään jokaisessa osallistujamaassa Covid-19-pandemian vuoksi virtuaalisesti sekä korkeakoulutetuille työnhakijoille että valmentajille ja kouluttajille. Pilotointi tuottaa arvokasta tietoa tulevaisuudessa sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna suoritettavaan että monimuoto-opetuksena toteutettavaan valmennukseen.

Haluamme kiittää kaikkia pilotointiin osallistuvia korkeakoulutettuja ja kouluttajia joustavuudesta tänä haastavana pandemian värittämänä aikana.

Reboot-valmennuksen tavoitteena on kehittää työttömien ja alityöllistettyjen korkeakoulutettujen työelämässä tarvittavia pehmeitä taitoja, sekä auttamaan tunnistamaan ja ilmaisemaan näitä heidän pohtiessaan tulevia urapolkujaan. Pehmeät taidot ovatkin nyt ehkä tärkeämpiä kuin koskaan, sekä työelämässä että kaikissa elämän tilanteissa meille kaikille. Tämä pätee erityisesti kriisikausiin, jolloin normaali elämä on haasteellista. Esimerkiksi koronaviruspandemia osoittaa osaltaan pehmeiden taitojen, kuten ongelmanratkaisutaitojen, epävarmuuden sietokyvyn ja luovuuden merkityksen.

Reboot-valmennus koostuu kolmesta taitomoduulista, ja urajoustavuuteen sekä portfolioihin keskittyvästä moduulista sekä pehmeiden taitojen itsetestauksen. Valmennusmateriaali tulee olemaan saatavilla ilmaiseksi.

Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0’ on projekti EU Erasmus+ ohjelman tukema kehittämisprojekti.

 

Lisätietoja:  Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi

 

New for higher education graduates!

Registration for the Reboot training for unemployed and underemployed higher education graduates is open! The training will be held in Finnish, but potentially also in English. Please find more information and schedule here (in Finnish): Reboot training brochure

Remember to register latest on Friday 21.2.2020 at here

For more information on the training, please contact Tanja Oraviita (tanja.oraviita@vamk.fi, tel. 040 1632940).

 

 

New for employment training organisations!

Registration for the Reboot training for employment training organisations is open! The training will be held in Finnish, but potentially also in English. Please find more information and schedule here (in Finnish): Reboot_brochure EDU

Remember to register latest on Friday 21.2.2020 at here

For more information on the training, please contact Tanja Oraviita (tanja.oraviita@vamk.fi, tel. 040 1632940).

 


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein

The Finnish National Agency for Education is hosting the national agency for the European Union’s education and youth programmes.

 

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right.jpg