Tutkimusraportti julkaistu pohjalaisten teollisuusyrityksien palveluliiketoiminnasta ja palvelukehittämisestä

Posted on 2018-01-31 17:03:18 EET.

Teolliset palvelut Pohjanmaalla -tutkimusraportti kuvaa Pohjanmaan alueen yrityksien palveluliiketoiminnan nykytilaa, kehittämistavoitteita sekä tulevaisuuden näkymiä digitaalisessa palvelullistumisessa. Raportti koostaa yhteen tulokset yrityshaastatteluista, jotka toteutettiin osana Digikasvu-projektia. Haastatteluiden perusteella Pohjanmaan yritykset ovat tyypillisesti tuotevetoisia, jotka räätälöivät ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Yrityksien tulevaisuuden suunnitelmissa on kuitenkin kasvattaa palveluliiketoimintaa. Kehitettävää on erityisesti palvelukehittämisen resursoinnissa ja toimintatavoissa. 

Digikasvu-projektissa tutkimustuloksia hyödynnetään työkalupakin ja koulutusohjelman kehittämisessä, joilla tuetaan teollisten pk-yrityksien digitalisaatiotaja palvelullistumista. Digikasvu-projektin toteuttavat Muotoilukeskus MUOVA (Vaasan ammattikorkeakoulu) sekä Vaasan yliopiston johtamisen ja tuotantotalouden yksiköt. Projekti käynnistyi 1.5.2017 ja se kestää 31.12.2019 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR - Euroopan sosiaalirahasto, Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja VASEK.

Tutkimusraportti on luettavissa: Teolliset palvelut Pohjanmaalla

Alla oleva kuvio on Pohjanmaan teollisuuden palvelukehittämisen profiili, joka kuvaa tyypillistä teollisuusyritystä haastatteluiden perusteella.

Palvelukehittämisen kuvio.png

Back