Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali -julkaisu saatavilla
Julkaisu käsittelee laaja-alaisesti luovan alan liiketoiminnan kehittämistä ja verkostojen toimintaa. Muovan tuottamissa artikkeleissa esitellään BusinessMuovain-työkalua uuden liiketoiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä asiakaslähtöisen yhteiskehittämisen fasilitointia.