Monitoimijuuskartta sote-alan toimijoiden tunnistamiseen monitoimijaisessa kehittämistyössä
Uusi julkaisu kuvaa SOTE-PEDA-projektin puitteissa kehitettyä analyysityökalua monitoimijaiseen kehittämistyöhön. Analyysityökalu "Monitoimijuuskartta" kehitettiin muotoiluajattelun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteella.