Järjestelmien ja verkostojen muotoilu

muutoksen luominen ja verkoston yhteistoiminta

Muutoksia organisaatioissa ja toimialoilla

Uudistavan muotoilun, transformation design, avulla muutetaan ihmisten, organisaatioiden ja järjestelmien toimintaa. Tyypillisesti lähtökohtana on merkittävän mahdollisuuden hyödyntäminen, joka edellyttää uutta toimintatapaa tai monimutkainen sosiaalinen tai yhteiskunnallinen haaste. Muutoksen muotoilussa tunnistetaan kokonaisuuden osa-alueet ja niiden väliset yhteydet, joita muuttamalla voidaan luoda järjestelmätason uudistuksia. Järjestelmämuotoilulla voidaan kehittää yritykselle kokonaisvaltainen tuote-palvelujärjestelmä tai jopa muuttaa toimialan toimintatapaa.

Tutkimuksista toimintamalleja muutoksen luomiseen

Muutoksia on muotoiltu Muovan tutkimushankkeissa sekä yritystasolla, yritysverkostossa sekä toimialoilla. Toimialanlaajuisia muutosprojekteja on tehty veneily-, vesi- ja energia-aloilla. Tuoreimmassa D.Inc-projektissa uudistetaan kolmen pk-yritysen innovaatiokulttuuria (PrimaPower, Mäkelän Alu ja Sulbana) muotoiluajattelun avulla. 

CU India -projektissa tutkittiin, kehitettiin ja testattiin ketterää toimintamallia pk-yritysten kansainvälistymiseen Intian markkinoilla. Toimintamallissa painotettiin arvoverkostojen yhteistyöskentelyä ja sitouttamista erityisesti uusiutuvan energiajärjestelmien kehittämiseen Intiassa. CU India Toolbox kokoaa olennaisen tiedon siitä, miten uudistuvia energiajärjestelmiä voidaan kehittää arvoverkostossa ja miten pk-yritykset ovat käynnistäneet toimintaansa Intiassa.

Maailmanperintöportti> Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö, Pohjanmaan liitto EAKR-ohjelma
D.Inc > Innovaatiokulttuurin uudistaminen muotoiluajattelun avulla.
VETCombo > Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä, Tekes Vesi-ohjelma
Open Wave > Avoin innovointi tulevaisuuden veneilyalalla, Tekes Vene-ohjelma