Tulevaisuuden tuote- ja palvelukonseptointi

tulevaisuuden suunnan luominen tuote- ja palvelumahdollisuuksien avulla

Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksia voidaan tunnistaa visioivan konseptisuunnittelun avulla. Siinä käyttäjälähtöisyys yhdistyy tulevaisuuden ennakointiin, jonka pohjalta luodaan vaihtoehtoisia kuvauksia tulevaisuuden tuotteista ja palveluista. Konseptit auttavat yrityksiä arvioimaan tulevaisuuden suuntaa sekä vertailemaan erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Visioivaa konseptointi voidaan toteuttaa joko yksittäiselle yritykselle, toimialalle tai arvoverkostolle.

Konseptointi tutkimushankkeissa

Visioivaa konseptointia on tutkittu useissa Muovan projekteissa. Tulevaisuuden tuotteita ja palveluita on tunnistettu erityisesti veneily- ja energia-aloilla. Provisio-tutkimuksessa todettiin, että visioiva konseptointi on tehokas keino yhdistää strateginen johtaminen ja käytännön tuotekehitys pk-yrityksissä.

Wave (2009-2010)> Venealan palveluiden ja tuotteiden visiointi, Tekes Vene-ohjelma
Desme (2007-2008)> Designing Smart Energy, kotitalouksien energiakäyttäytymisen muuttaminen muotoilun keinoin, Tekes MUOTO 2005!-ohjelma
ProVision (2005)> Tuotevisiot pk-yritysten oppimisen välineenä, Tekes MUOTO 2005!-ohjelma