Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa

merkityksellinen palvelukokemus, yhtenäinen palvelupolku ja helppokäyttöiset palvelut

Asiakaslähtöinen palvelukehitys

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen ja monialainen kehitysprosessi, jonka tavoitteena on luoda asiakkaalle merkityksellinen palvelukokemus, yhtenäinen palvelupolku ja helppokäyttöiset kontaktipisteet. Palvelumuotoilu kytkeytyy yrityksen liiketoimintamalliin, tuotteisiin ja palveluihin, tiloihin ja ihmisiin.

Palvelumuotoilun avulla luodaan ratkaisuja palveluiden tuottamiseen ja käyttämiseen. Vahva asiakasnäkökulma takaa, että kehitettävät palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toiveita, parantaen näin asiakassuhdetta. Palveluiden suunnittelu nojaa aina yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin, brandiin ja osaamiseen. Palvelumuotoilu ja sen työkalut soveltuvat yhtä lailla palvelualan kuin teollisuusyritystenkin palvelukehitykseen.

Tutkimuksista raamit palvelukehitykselle

Muovan palvelumuotoilun tutkimushankkeissa on kehitetty toimintatapoja, joilla yritykset voivat tehostaa palveluinnovointia ja johtaa asiakkaan palveluarvoa palvelumuotoilun menetelmillä. Verkoston yhteistä palvelujärjestelmää ja uusia palvelukonsepteja kartoitettiin VET Combo -tutkimushankkeessa.

VETCombo > Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä 
Quicksteps > Innovaatioprosessin tehostaminen keskittymällä asiakkaalle merkityksellisen palveluarvon tunnistamiseen ja tuottamiseen
Desire > Innovaatiotoiminnan uudistaminen markkinalähtöisen palvelumuotoilun avulla