Kokonaisvaltainen tilakonseptointi

Toiminnallinen ja elämyksellinen tila suuntaa toimintaa ja herättää tunteita

Elämykselliset ja käyttäjälähtöiset tilat 

Tilat rakentuvat paitsi fyysisistä rakenteista myös virtuaalisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Käyttäjälähtöiset tilat ovat ennen kaikkea tarkoituksenmukaiset ja tukevat haluttua toimintaa. Ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä voidaan suunnata tilaratkaisujen avulla. Toisaalta elämykselliset tilat luovat tunnelmia ja herättävät tunteita, kun taas älykkäät tilaratkaisut ovat vuorovaikutteisia ja laajentavat käyttäjän maailmaan fyysisten seinien ulkopuolelle. 

Tilaratkaisut ja tilojen vaikutus tutkimuksissa 

Muovan tutkimushankkeet ovat edelläkävijöitä tilaratkaisujen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Tutkimuksissa on selvitetty luovia tiloja ja tilojen vaikutusta luovuuteen sekä energiateknologian elämyksellisyyttä ja havainnollistamista elämyksellisellä tavalla. Muova on kehittänyt Creativelabin Luovan Labran, joka tukee luovaa yhteiskehittämistä ja innovaatiotoimintaa. 

EnergyLand > Energiateknologian havainnollistaminen elämyksellisten tilaratkaisujen avulla
OVET > Fyysisten, sosiaalisten ja virtuaalisten tilojen vaikutus käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa
Creative Lab > Luovan ja kokemuksellisen innovointiympäristön kehittäminen tukemaan organisaatioiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta