Muotoilupalvelut yrityksille

Tiivis yhteistyö yritysten kanssa on hionut Muovasta pk-yritysten ketterän ja osaavan kumppanin.

 

Yrityskohtaista palvelua

Muovan muotoilupalvelut tarjoaa monipuolisia ratkaisuja liiketoiminnan, tuotteiden, palveluiden ja brändin kehittämiseen yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Muovan palveluvalikoimasta rakennetaan yrityskohtaisesti optimaalinen kokonaisuus tukemaan asiakkaan liiketoiminnan tavoitteen saavuttamista.

Palveluvalikoima

Muovan palvelut on räätälöity vastaamaan yritysten erilaisia kehitystarpeita. Teollinen muotoilu tarjoaa työkalut uusien tuotteiden kehittämiseen. Brändin rakentaminen palvelee yrityksen sanoman kirkastamista kilpailijoista erottuvaksi ja sen toteuttamista johdonmukaisesti kaikessa viestinnässä. Palvelumuotoilulla suunnitellaan asiakaskeskeisiä ja arvoa tuottavia palveluratkaisuja.

Toimintatapa

Onnistunut suunnittelu perustuu aina tietoon ja taitoon. Suunnittelussa asiakkaalta saatava tieto yhdistetään markkina- ja käyttäjätietoon ratkaisujen pohjaksi. Muovan suunnitteluosaaminen takaa omaleimaisen ja erottuvan lopputuloksen. Muovan toimintapa kiteytyy viisivaiheiseen prosessiin.

1. Täsmennetään tavoite

  • mitä olemme tekemässä?
  • millainen on suunnittelun kohde?

2. Tunnistetaan mahdollisuudet

  • miten markkinoilla voi erottua?
  • mitä käyttäjät tarvitsevat ja toivovat?

3. Suunnitellaan ratkaisut

  • millaisia vaihtoehtoja on?
  • miten ratkaisu voitaisiin toteuttaa?

4. Arvioidaan vaihtoehtoja

  • miten kiinnostavia vaihtoehtoiset ratkaisut ovat?
  • miten houkuttelevia ratkaisut ovat käyttäjän silmissä?

5. Tehdään todeksi

  • mitä ratkaisun vieminen käyttöön vaatii?
  • miten tästä eteenpäin?

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme muotoilun mahdollisuuksista sekä erilaisiin projekteihin soveltuvista julkisista rahoitusvaihtoehdoista.
Suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopiva ratkaisu!

Tommi Siljamäki | Asiakkuuspäällikkö, vanhempi muotoilija | Puh. 050 573 4003 | tommi.siljamaki(at)muova.fi

keltsu.png