Linkki yritys- ja korkeakoulumaailman välillä

 monipuolinen ja tiivis yhteistyö yritysten, korkeakoulujen ja julkisten organisaatioiden kanssa tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja palveluiden muodossa.

Yritysyhteistyötä vuodesta 1988

Muotoilukeskus MUOVA on toiminut sillanrakentaja korkeakoulumaailman ja yrityselämän välillä jo yli 25 vuotta. Vuodesta 1988 alkaen Muovan tehtävänä on ollut pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen muotoilun keinoin. Muova on luonut omaleimaisen poikkitieteelisen toimintaympäristön tutkimukselle, kehittämiselle, opetukselle ja yritysyhteistyölle. Kotimainen yritysyhteistyö on tiivistä ja kansainvälinen yhteistyöverkosto vahva. Muova tunnetaan luotettavana ja innovatiivisena yhteistyökumppanina.

Yhteistyötapoja on monia

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa selvitetään, miten muotoiluajattelua ja -menetelmiä voidaan soveltaa erilaisiin ongelmien ratkaisemiseen tai mahdollisuuksien hyödyntämiseen. EU-projekteissa rakennetaan monialaisia verkostoja, joissa ratkaistaan yhteiskunnallisten haasteita. Yrityspalveluissa muotoiluosaaminen räätälöidän yrityksen tai organisaation tarpeisiin. Koulutuksen avulla tuodaan muotoilua eri alojen tarpeisiin.

Tutustu Muovan tutkimustoimintaan, yrityspalveluihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Muovan yrityshautomo WCS palvelee erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita.

keltsu.png