Muovan julkaisut

MUOVAAJA

Muovaaja on muotoilun digi-lehti, joka kertoo kiinnostavasti ja monipuolisesti muotoilusta yrityksissä ja yhteiskunnassa. Klikkaa ja tutustu!

Muovaaja2021/1 Uusimman Muovaajan teemana on älykkyys. Aihe kumpuaa sekä tämän hetken elinkeinoelämän muutoksesta että VAMKin strategiasta. Jutuissa kuvataan älykkäitä ratkaisuja mobiilisovelluksesta avaruusdatan hyödyntämiseen ja 3D-tulostuksesta älykkäisiin oppimisratkaisuihin. Yritysnäkökulmaa raottavat ABB, Pika Analytics ja Zäpp Oy.

Muovaaja 2020/2 Teemana on yrittäjyyden taito. Artikkeleissa kerrotaan, miten yrittäjyyttä opitaan jo lapsuudessa ja millaisia ovat maahanmuuttajien vahvuudet yrittäjyydessä. Koeteltuja yrittäjyyden taitoja esittelee FREX, jonka premium-peruna on saavuttanut menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Sisäistä yrittäjyyttä vahvistaa TKI-yhteistyössä tapahtuva oppiminen, mitä esittelevät IX3- ja ECOLABNET-projektit. Lue lisää tästä.

Muovaaja 2020/1 teemana on muutos ja miten sitä voi itse olla luomassa tai hyödyntämässä. Miten liiketoimintaa voi muotoilla? Miten teolliset palvelut taipuu prototyypiksi? Tarina Ukko Finlandista kertoo pienen yrityksen matkan kohti menestystä. Millaisia ekologisten innovaatioiden kehittäjiä yritykset ovat? Tulevaisuuden osaaminen ei ole pelkkää tekniikkaa vaan myös pehmeitä taitoja. Muun muassa näihin teemoihin voit perehtyä tuoreessa julkaisussa: issuu.com/muova/docs/muovaaja2020a  

Muovaaja 2017/1 Ensimmäisen Muovaaja-lehden aiheena ovat muun muassa teollisten palveluiden muotoilu, asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen sekä pienten ja keskisuurien yrityksien yhteistyö muotoilijoiden kanssa Suomessa ja Hollannissa.

MUOVA Design Research

MUOVA Design Research on muotoilua poikkitieteellisesti käsittelevä julkaisusarja. Tutkimusartikkelit perustuvat MUOVAssa tehtyihin tutkimuksiin. Julkaisusarja perustettiin joulukuussa 2014. Julkaisun toimituskuntaan kuuluvat johtaja Annika Hissa ja kehittämispäällikkö Miia Lammi.

2020/2 Industrial services in Ostrobothnia. Interview study on the status of service business and service development in the metal and plastic industry in ostrobothnia area in Finland
2020/1
Monitoimijuuskartta.
Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä
2018/1
Teolliset palvelut Pohjanmaalla. Palveluliiketoiminta ja palvelukehittäminen valmistavassa teollisuudessa.
2017/1 Playing with brands. Survey study of branding in Finnish game companies.
2016/1 Design for localization in India. Experiences and practices of nine Finnish SMEs.
2015/1 SMEs on the way to India. Perspectives on the Internationalization of Finnish small and medium-sized companies to India.
2014/2 Service innovation in Finland. A national survey about service business and innovation in Finland 2011.
2014/1 Systemic service design on voluntary water monitoring. A case study: Water ecosystem information as a source of under-centered services.

MUOVA Education

MUOVA Education julkaisee Muovan tuottamaa monialaista ja muotoiluun liittyvää oppimismateriaalia ja opetussisältöjä.  Julkaisusarja perustettiin kesäkuussa 2020. Julkaisun toimituskuntaan kuuluvat johtaja Annika Hissa ja kehittämispäällikkö Miia Lammi.

2020/1 Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen. Monitoimijuuskartta -työkalu.pptx

MUOVA Insight

Muova Insight tarjoaa havainnollisia videoita, joissa esitellään ytimekkäästi ja kiinnostavasti yrityksien ja julkisten organisaatioiden uudistumista ja innovaatiotoimintaa. Teemoina muun muassa teolliset palveluprosessit. Videot >

Vertaisarvioidut julkaisut

Kekäle, T., Helo, P., Stanisauskaite, V. & Lammi, M. (2020) "Design of a VR/AR Environment for Service Prototyping". In Penkova, I.;  Toroptsev, E.L.; and Tiyomyonnikova, P. (Eds.) "Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Forum 'Russia, Europe, Asia: Global Environment for Digitalisation' ", Stavropol, RU; November 16-21, 2020. Sekvoiya, Stavropol, RU, pp. 12-16. ISBN 978-5-907110-59-5

Pekkala, Janne & Sanna Peltonen, Miia Lammi (2019). Service orientation based tool for assessing and improving service design and development practices in manufacturing industry. Teoksessa The Design Journal, 22:sup1, 2089-2103, DOI: 10.1080/14606925.2019.1594932

Lammi, Miia & Petri Helo, Juha Arrasvuori, Pirjo Yli-Viitala, Janne Pekkala, Sanna Peltonen (2018). Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference p. 1197-1208. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0274

Peltonen, Sanna (2017) Changing roles. Role theoretical approach to customer involvement in industrial service development, The Design Journal, 20:sup1, S2605-S2615, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352772 Linkki artikkeliin

Pekkala, Janne & Salu Ylirisku (2017) The Role of Design Concepts in the Development of Digitalized Industrial Services, The Design Journal, 20:sup1, S2813-S2822, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352792 Linkki artikkeliin

Lammi, Miia (2017) Emotional service experience toolkit for servitization, The Design Journal, 20:sup1, S2667-S2678, DOI:
10.1080/14606925.2017.1352778 Linkki artikkeliin

Pekkala, Janne & Minna Jakobsson (2015). The Design Approach to Developing Renewable Energy Systems in BoP markets. The International Journal of Design Management and Professional Practice, Vol. 9, Issue 3 September, 2015, pp.61-76.

Lammi, Miia & Janne Pekkala, Thileepan Paulraj, Minna Jakobsson, Erkki Hiltunen (2015). Initial phases of developing decentralized renewable energy systems in Base of Pyramid markets using design methods. Clean Electrical Power (ICCEP), 2015 International Conference, 16-18 June 2015, Taormina Italy Linkki artikkeliin

Niinimäki, Kirsi, Pekkala, Janne, Peltola, Sanna & Person, Oscar (2015) Stepping into the future with design. EAD2015 The Value of Design Research, European Academy of Design, 22-24 April, Paris France. Linkki Proceedings of the EAD conference

Pekkala, Janne & Peltonen, Sanna (2014) Design practices contributing to meaning-changing innovations – Case study in Finnish boating industry. Proceedings of NordDesign 2014 Conference.

Niinimäki, K., Person, O., Pekkala, J. & Peltola, S. (2014) Design Interventions in SMEs: Initial Findings from a Case Study. 19th ADMC, Academic Design Management Conference, Design Management in the Era of Disruption. 2-4 September 2014, London, UK. Linkki julkaisuun

Peltonen Sanna, Siljamäki Tommi & Lammi Miia (2013). Journey from Service Value to Business Opportunities: Re-designing Voluntary Water Quality Monitoring. Conference Proceedings, Sustainable Innovation 2013, Collaboration, Co-creation & New Business Models. Towards Sustainable Product Design: 18 th International Conference. University for the Creative Arts, Epsom, UK. Linkki julkaisuun: Sustainable Innovation 13

Ehrs, M. Pekkala, J., Rymaszewska, A (2011). The challenge of product development- a case of Finnish boating industry. Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Technology Economics. Kuala Lumpur.

Ehrs, M., Pekkala, J., Rymaszewska, A (2011). Towards lean factory –combining lean thinking with promising manufacturing method. A case of Finnish boat industry. Proceedings of the 2011 2nd International Conference on Mechanical, Industrial and Manufacturing Technologies. Singapore

Lammi, Miia & Sanna Peltonen, Elina Annanperä, Maiju Seppälä, Hanna Luotola, Jussi Loukiainen, Jouni Markkula. (2010). Qualitative methods in Service Design - Identifying customer value through social media. Teoksessa Proceedings of the 3rd Qualitative Research Conference, 1-3. June 2010, University of Vaasa, Finland. ISBN 978-952-476-309-7.

 

Tutkimusraportit ja esitykset

Lammi Miia & Pekkala Janne & Peltonen (2017). Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö. Loppuraportti. Projektiraportti MUOVA uusiutuvan energian demonstraatioympäristö pieni.pdf

Peltonen Sanna & Tommi Siljamäki, Miia Lammi (2013) Service value as a Design Driver: Designing the Voluntary Water Quality Monitoring Activity. Design (f)or Value in Service Business, 5th Annual SID Seminar, March 14, 2013

Jakobsson Minna & Janne Pekkala, Annika Hissa, Annele Eerola, Jouko Myllyoja, Tatu Lyytinen (2013). Open wave – tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Open wave -tutkimusraportti ladattavissa ilmaiseksi Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Peltonen Sanna, Siljamäki Tommi & Lammi Miia (2013). The Motivations for Participating in Voluntary Activities — Hooking Citizens into Water Quality Monitoring. Presented in 9th International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability Hiroshima, Japan, January 23-25, 2013. Linkki online-esitykseen

Pekkala, Janne and Sanna Peltonen (2013) Framing New Product Meanings with Design Drivers: Designers’ Perceptions. Virtual presentation in 7th International Conference on Design Principles and Practices, Chiba University, Chiba, Japan, 6-8 March 2013. Linkki online-esitykseen

Tiensuu Vesa & Miia Lammi (2012). Ovet –projektin loppuraportti 2011, MUOVA - Tilojen vaikutus käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa, OSA 1. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Hankkeen loppuraportti on ladattavissa ilmaiseksi Aalto ARTS Books -kirjakaupasta. ISBN:978-952-60-5046-1

Peltonen Sanna, Siljamäki Tommi & Lammi Miia (2012). Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä. Aalto-yliopiston julkaisusarja Taide + Muotoilu + Arkkitehtuuri 1/2012. Artikkeli on ladattavissa ilmaiseksi Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Peltonen, Sanna & Janne Pekkala (2011) Wave-Venealan tuotteiden ja palveluiden visiointi. Wave-tutkimusprojektin loppuraportti. Tekesin Vene-ohjelma. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. ISBN 978-952-60-4466-8 (pdf). Ladattavissa ilmaiseksi Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Teirilä Minna & Annika Hissa, Sanna Peltonen, Sonja Pitkäjärvi, Tanja Oraviita, Anette Bengs, Kimmo Rautanen, Susanne Sperring, Jonas Forth (2010). ImageTestLab. Final Report of the Tekes Research Project 2008-2010. ISBN 978-952-60-0034-3. ITL_raportti_Final.pdf

Lammi, Miia & Kai Hämäläinen (2010). Service Design put to the test. In Touchpoint. The Journal of Service Design. Volume 1. No.3. Cologne: Service Design Network. Artikkeli

Pekkala, Janne & Sanna Peltonen (2010) Concept drivers as a tool to open borderlines between market research and conceptual design. Cumulus Genk Conference 2010: Borderline – Pushing Design Over the Limit, 26-30 May, 2010. Linkki julkaisuun

Lammi, Miia & Kai Hämäläinen (2009). Service Design as a Tool for Innovation Leadership. In Designing Services with Innovative Methods. Ed. Satu Miettinen & Mikko Koivisto. Keuruu: Otava Book Printing LTD Kirjan kuvaus

Hämäläinen, Kai, Jens Nyman, Peter Björk, Miia Lammi (2009). Desire-projektin loppuraportti. Markkinalähtöinen palvelumuotoilu innovaatiotoiminnassa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja 2009. ISBN: 978-951-558-306-2. Linkki julkaisuun: Markkinalähtöinen palvelumuotoilu innovaatiotoiminnassa. Desire_FINAL.pdf

Peltonen Sanna & Merja Pakkanen, Sonja Pitkäjärvi, Satu Lautamäki Christina Öhman, Magnus Bång, Tuomas Peltola, Loove Broms, Marie-Louise Gustafsson. (2009) Designing Smart Energy - Final Report of the Tekes Research Project 2007- 2008 University of Art and Design Helsinki ISBN 978 951 558 286-7. Linkki julkaisuun: DESME-FINAL-research-report-2008.pdf

Muova 20-vuotis juhlajulkaisu (2008) MUOVA 20 juhlajulkaisu.pdf

Miia Lammi (2007). Luovat menetelmät innovaatiotoiminnassa. Linkki julkaisuun: Luovat menetelmät innovaatiotoiminnassa (2007)

Lautamäki, Satu & Miia Lammi, Marinanne Isoniemi, Sanna Pohjonen (2006). Managing Meanings of Design in SMEs. Proceedings D2B the 1st International Design Management Symposium Sanghai 2006. Ed. Alex Williams & David Hands, Mark O´Brian.

Marianne Isoniemi (2006). Provision - Tuotevisiointi pk-yritysten oppimisen välineenä. Provision hankkeen loppuraportti. Linkki julkaisuun: Provision loppuraportti.pdf

de Mooij & Kortesmäki, Lammi, Lautamäki, Pekkala, Sinkkonen (2005). Kompassina asiakas. Näkemyksiä ja kokemuksia käyttäjälähtöisyydestä. Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 7/2005. Teknologiainfo Teknova Oy. Linkki kirjan esittelyyn: Kompassina asiakas.

Hietamäki, Terhi & Jaana Hytönen, Miia Lammi, Eija Nieminen, Satu Lautamäki, Markku Salimäki (2005). Modelling the Strategic Impacts of Design in Businesses. Final Report September 2005. Linkki julkaisuun: MUSA loppuraportti (2005).pdf

keltsu.png