Muova kansainvälisenä toimijana

Muova on aktiivinen kansainvälinen toimija. Kansainvälisen toiminnan kautta Muova pyrkii edistämään yhteiskunnan ja yritysten kilpailukykyä muotoilun ja luovan osaamisen avulla.

Muotoiluajattelu ja luovuus valttia kansainvälisellä areenalla

Muotoiluajattelu, muotoilun menetelmät ja luovuus ovat tärkeä osa yhteiskunnan kilpailukykyä. Kansainvälinen toiminta mahdollistaa yli valtakunnallisten rajojen tapahtuvan tiedon ja osaamisen vaihdon sekä yhteisen kehitystoiminnan. Muova tuo tähän kokonaisuuteen mahdollisuuden muotoilumenetelmien ja luovuuden soveltamiseen eri toimialoilla. Tämä edistää uusien ratkaisujen ja ajatusmallien, uuden tiedon sekä tulosten siirtymisen tuomaan lisäarvoa sidosryhmillemme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Muovan kansainvälinen toiminta kattaa organisaatiomme kaikki toiminta-alueet. Tämä tapahtuu erityisesti projektimuotoisen toiminnan kautta. Muovalla on laaja kansainvälinen ja monialainen verkosto, johon toivotamme tervetulleiksi uusia kumppaneita.

Lue lisää kansainvälisistä hankkeistamme alla olevista kuvauksista.

Lisätietoja kansainvälisistä hankkeista antavat:

Tanja Oraviita | Kansainväliset projektit | 040 1632940 | tanja.oraviita(at)vamk.fi
Annika Hissa | Johtaja | 050 568 5863 | annika.hissa(at)muova.fi

 

EU-projektit

D-THINK

D-THINK, Design Thinking Applied to Education and Training, eli muotoiluajattelun integroiminen opetukseen ja koulutukseen, edistää muotoiluajattelun jalkauttamista kouluttajien ja opetushenkilökunnan keskuuteen. Tämä tapahtuu virtuaalisena mobiilikurssina. Projektin rahoittaa EU:n Erasmus+ -ohjelma.

Lue lisää Muovan sivuilta: linkki

Projektin Internetsivut: http://www.d-think.eu/

designthinking.jpg     eu_flag_innowork_d-think.jpg

InnoWork

InnoWork, Towards a more innovative workplace -hankkeen  tarkoitus on edistää innovaatiota työpaikoilla. Tämä tapahtuu kehittämällä ammatillista koulutusmateriaalia sekä edistämällä alojen välistä yhteistyötä tavoitteena jakaa tietoa ja kokemuksia muodollisen ja epämuodollisenoppimisen välillä. Projektissa on mukana ammatillisen koulutuksen tuottajia, yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuskeskus ja teknologiapuisto. Projektin rahoittaa EU:n Erasmus+ -ohjelma. 

Lue lisää Muovan sivuilta: linkki

Projektin Internetsivut: www.innowork-project.eu

innowork.jpg   eu_flag_innowork_d-think.jpg

 

i-Skills

i-Skills, Fostering Innovation Skills as Key Competences for improving Employability of PhDs in SMEs eli innovointitaitoja tukevien avainkompetenssien edistäminen ja tutkijoiden työllistymisen tukeminen pk-yrityksissä, on EU:n elinikäisen oppimisen projekti. Alaohjelmana on KA3 eli Tieto- ja viestintätekniikka ja sen avulla tehtävien oppimisratkaisujen kehittäminen.

iSkills projektissa kehitetään tohtoriopiskelijoiden, tohtoreiden ja tutkijoiden innovointitaitoja, niiden käyttöä, siirtoa ja johtamista pk-yrityksissä. Tämä tapahtuu kehittämällä virtuaalinen, pelillinen ja osallistava arviointimenetelmä, jota voi käyttää virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisessa.

Työkalun tarkoitus on edistää tohtoriopiskelijoiden, tohtoreiden ja tutkijoiden työllistyvyyttä pk-yrityksissä. Samalla projektissa opastetaan yliopistojen henkilöstöä ja pk-yritysten henkilöstöosastoa tukemaan prosessia ja madaltamaan tutkimusmaailman ja pk-yritysten välistä kuilua.

Lue lisää Muovan sivuilta: linkki

Projektin Internetsivut: www.i-skills.eu.

i-skills-logo_vaaka.png

 

Innocrafts

Innocrafts, Innovating entrepreneurship policies in the CRAFTS sector (EU, Interreg IV) on kansainvälinen käsityöyrittäjyyttä edistävä kehitysprojekti. Projekti keskittyy erityisesti pk-yrittäjyyden edistämiseen naisten ja nuorten keskuudessa. Hanke kohdistuu erityisesti UNESCO:n maailmanperintäalueisiin ja taidekaupunkeihin. INNOCRAFTS kartoittaa, kerää ja vaihtaa osallistuvien maiden kesken olemassa olevia alaan liittyviä hyviä käytäntöjä, verkostoja ja kokemuksia. Projektin neljä teemaa ovat: hyvät liiketoimintamallit ja yrityksille suunnatut tukipalvelut, innovaatio- ja rahoituspalvelut, yritysten kansainvälisen toiminnan tukeminen, ammatillinen verkostoituminen ja tiedonvaihto, sekä Naisyrittäjyyden ja nuorten yrittäjyyden tukeminen.

Lue lisää Muovan sivuilta: linkki

Projektin Internetsivut: www.innocrafts.eu.

innocrafts.jpg       Interreg IVC logo.jpg    European Union logo_x_IC.png

 

EAAD

EAAD -  "Development of Bachelor Degree Program Entrepreneurship in Applied Arts and Design": hankkeen aikana luodaan Kroatiassa uusi monialainen muotoilupohjainen opintokurssi korkea-asteelle. Tavoitteena on edistää kroatialaisten korkea-asteen opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden monialaisia kompetensseja, ja täten lisätä heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Projektin koordinaattorina toimiiVERN University of Applied Sciences. Partnereita ovat Vaasan ammattikorkeakoulu (Muova) sekä the Association of Former Students of the Applied Arts and Design School in Zagreb – UBU. Projektin rahoittaa EU:n rakennerahasto.

Lue lisää Muovan sivuilta: linkki

eaad.jpg

 

CSF

CSF, Creative Strategic Foresight (EU, elinikäinen oppiminen, Erasmus) projektin aikana luotiin opintomoduuli, joka yhdistää luovuutta, strategista ajattelua ja soveltavaa tutkimusta koulutukseen. CSF-opintomoduuli auttaa kandidaattitason monialaisia opiskelijoita kehittämään kykyjään ennakoida muuttuvaan liike-elämäympäristöä, edistää heidän strategista ajattelua ja kykyään soveltaa tietoa ja innovoida. CSF esittelee mallin kuinka yhdistää tutkimus, liikemaailma ja koulutus. Projektien yhteydessä se tarjoaa opiskelijoille viimeisintä tutkimustietoa ja yrittäjyystietoa.

Projektin internetsivut: www.csf-studymodule.net.  

cfs.jpg  eu_flag_llp_en.png

 

CreaCIT

CreaCIT – Creative Cross Innovation Tutor for product development on luova, narratiivinen, visuaalinen ja monialainen e-oppimisympäristö tuotekehitykseen.CreaCIT ohja opiskelijat kohti luovaa, lateraalista ja muotoilupohjaista ajattelua edistämän käyttäjä- ja kuluttajalähtöistä tuotekehitystä. Oppimisympäristö on tarkoitettu toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille ja heidän opettajilleen. Se on interaktiivinen ja monikielinen (englanti, ranska, espanja). Oppimisympäristö on nimeltään CreativeMe.

Oppimisympäristö on luotu Euroopan Unionin tuella (EU, elinikäisen oppimisen ohjelma, KA3 – ICT). Se on e-CIT nimisen projektin spinn-off.

Projektin Internet-sivut: linkki

CreativeMe Internet-sivut: http://www.creativemejournal.eu ja creativeme.dmc.dit.ie

creacit.jpg       DEF flag-logoeac-LLP_EN.tif

 

Responsible Market Driven Design

RMDD 2010, Responsible Market Driven Design on Länsi-Suomen muotoilukeskuksen, Vaasan yliopiston ja Uumajan Design Högskolanin yhteinen hanke, jossa pyritään luomaan uusi koulutuksellinen toimintamalli. Hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Botnia Atlantica, rajat ylittävä yhteistyö –ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Umeå Design Högskolan.

Projektin Internet-sivut: linkki

DREAM

DREAM, Design Recherche Europe Art Métiers (muotoilututkimus eurooppalaisista taide- ja käsityöammateista) (EU, Kulttuuri-ohjelma). Dream-projekti pyrki parantamaan käsityön ja taidekäsityön imagoa nuorten keskuudessa ja nostaa täten sen arvoa tasolle, jolla se aiemmin oli. Projekti keskittyi käsityöaloista lasiin, puuhun ja luonnon kuituihin. Projektin aikana järjestettiin työpajoja joissa nuoret muotoilijat ja käsityöläiset työskentelivät pareina, tuotettiin julkaisu opiskelijoiden töistä, suoritettiin tutkimus käsityö-taidekäsityötuotteista ja perustettiin online-galleria projektin ja sen tutkimuksen tuloksille.

Projektin Internet-sivut ja online Dream-galleria: www.dreamcraftsgallery.eu.

dream.jpg  EAC_Culture_4c_FR.jpg   DEF flag-logoeac-CULT_FR.jpg

 

European Commitment to Entrepreneurship

European Commitment to Entrepreneurship ECE (EU, elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci) oli innovaation siirto projekti, jonka aikana espanjalaisen Valnalón:in kehittämä EJE yrittäjyysoppimismenetelmä siirrettiin useampaan maahan. EJE siirrettiin uusiin maihin käännettynä ja muokattuna kansallisen kontekstiin, mutta myös pohtien siirrettävää opintoastetta sekä lisäten siihen tarvittaessa partnereiden osaamista ja tietoa. Lisättyjä alueita ovat mm. luovuus, kulttuurien tuntemus ja tuotteet markkinakontekstissa. Projektin kohderyhmänä olivat toisen ja kolmannen asteen opiskelijat ja opettajat sekä koulutuksen ja yrittäjyyden asiantuntijat. Partneriryhmä: Belgia (koordinaattori), Bulgaria, Espanja, Italia, Ruotsi, Suomi ja Unkari.

Lue lisää Muovan sivuilta: linkki

Projektin Internetsivut: http://ece.euproject.org/

ece.jpg  eu_flag_innowork_d-think.jpg

 

e-CIT

e-CIT, e-Craft Idea Tutor – creative e-learning environment for the craft sector, (EU, elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci) on käsityöalalle suunnattu luova e-oppimisympäristö toisen asteen opiskelijoille ja heidän opettajilleen. e-CIT yhdistää käsityöhön luovuutta ja monialaista tietoa, esimerkiksi käyttäjistä, trendeistä ja historiasta, tavoitteena uusia kuluttajalähtöisiä tuoteideoita ja tuotteita. e-CIT pohjautuu ongelmalähtöiseen oppimiseen, narraatioon ja visuaalisuuteen.

Projektin Internet-sivut: linkki

Oppimisympäristön Internetsivut: www.craftopolis.net.

e-cit.jpg   leonardo ecit.jpg

 

keltsu.png