Muotoilukoulutusta eri aloille

Muotoilun koulutuksessa siirretään muotoiluajattelua ja muotoilun menetelmiä erityisesti elinkeinoelämään, julkisille organisaatioille ja eri alojen opiskelijoille. 

Koulutuksesta menetelmäosaamista

Muotoiluajattelun avulla pyritään lisäämään luovuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. Muotoiluajattelu auttaa hahmottamaan ongelmia ja mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Ongelmiin tartutaan rohkeasti ja niihin suhtaudutaan ratkaisukeskeisesti. Muotoilumenetelmät tarjoavat konkreettisia toimintatapoja tuotteiden, palveluiden, prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Koulutuspaketit

Muotoiluajattelun avulla pyritään lisäämään luovuutta, käyttäjälähtöisyyttä, kokonaisvaltaista ongelmien ja mahdollisuuksien hahmottamista, rohkeutta ja riskinottokykyä. Muotoilumenetelmien tarkoituksena on tarjota konkreettisia käytäntöjä muotoilun hyödyntämiseen, kun kehitetään tuotteita, palveluita, prosesseja ja liiketoimintaa. 

- tuotekonseptointi
- palvelumuotoilu
- brandin rakentaminen
- käyttäjälähtöisyys tuotekehityksessä
- graafinen suunnittelu

Koulutusworkshopit

Koulutusworkshopissa käytetään osallistuvia, moniaistisia ja narratiivisia menetelmiä, jotka tukevat kokemuksellista oppimista. Koulutusworkshopit sisältävät lyhyitä tietoiskuja ja harjoituksia, jotka voidaan liittää osallistujien työhön. Teemoja ovat muun muassa:
- tuotekonseptointi
- palvelumuotoilu
- luovuus innovaatiotoiminnassa
- muotoiluajattelu johtamisessa

Design camp

DesignCamp on kokemuksellisen oppimisen projekti, jossa muotoilulähtöisesti kehitetään ja jalostetaan ideoita paikallisten yritysten tarpeisiin. DesignCampissä eri alojen opiskelijat työskentelevät pk-yritysten toimeksiantojen parissa. Opiskelijat luovat poikkietieteellisissä tiimeissä uusia ideoita ja konsepteja tuotteiden, palveluiden, ympäristön, brandin tai tilojen kehittämiseen. Design Camp tarjoaa pk-yrityksille uusia näkökulmia liiketoimintaan ja kilpailukyvyn parantamiseen. Opiskelijat oppivat muotoilun menetelmiä ja ajattelua aidossa yritysyhteistyössä. DesignCamp järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2011.

Yhteyshenkilöt

 

Siljamäki Tommi Asiakkuuspäällikkö, vanhempi muotoilija Puh. +358 50 573 4003 | tommi.siljamaki(at)muova.fi

Annika Hissa | Johtaja | Puh. +358 50 568 5863 | annika.hissa(at)muova.fi

keltsu.png