Co-Protolab

Teollisten palveluiden prototypiointiympäristö

 

Projektin tavoitteena on kehittää teollisten palveluiden tutkimus-, innovaatio- ja demonstraatioympäristö, Co-Protolab, korkeakoulujen ja yrityksien yhteistyöhön. Co-Protolab tuo yhteen teollisten palveluiden kehittämiseen liittyvät keskeiset osaamiset: teolliset prosessit, IoT ja informaationhallinta, palvelumuotoilu ja vuorovaikutussuunnittelu sekä aineettomien oikeuksien suojaaminen.

Co-Protolab on fyysinen ja virtuaalinen alusta nopeille kokeiluille. Prototypiointiympäristössä tutkitaan ja kehitetään teollisia palveluratkaisuja, palvelukehitystä monialaisesta näkökulmasta ja digitaalisia teknologioita palvelukehityksen ja palvelutuotannon tapoina. Lisäksi Co-Protolab tukee palveluinnovaatioiden kaupallistamista tutkimalla ja kehittämällä digitaalisia työkaluja aineettomien oikeuksien suojaamiseen.

Projektin lopputuloksena on toimintamalli korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle, fyysinen ja virtuaalinen tutkimus- ja innovaatioalusta sekä demonstraatio teollisten palveluiden prototyypeistä.

CoProtolabiä esitellään tarkemmin coprotolab.fi-sivuilla. Sivuilta löytyy

  • menetelmäkirjastot teollisten palveluiden ideointiin ja suojaukseen
  • tilojen ja virtuaaliympäristön kuvaukset ja käyttö
  • Demonstraatiot virtuaaliympäristöön mallinnetuista teollisista palveluista

Co-Protolab on Facebookissa: https://www.facebook.com/coprotolab

Co-Protolab konsepti esiteltiin DESIGN 2018 -konferenssissa:

Lammi, Miia & Petri Helo, Juha Arrasvuori, Pirjo Yli-Viitala, Janne Pekkala, Sanna Peltonen (2018). Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference p. 1197-1208. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0274

Projekti toteutetaan yhteistyössä Muotoilukeskus MUOVAn sekä Vaasan yliopiston Tuotantotalouden ja SC Research yksiköiden kanssa. Projekti käynnistyi 1.9.2017 ja se kestää 30.6.2020 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin EAKR - Kestävää kasvua ja työtä-ohjelma, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja VASEK.