Co-Protolab

Teollisten palveluiden prototypiointiympäristö

 

Projektin tavoitteena on kehittää teollisten palveluiden tutkimus-, innovaatio- ja demonstraatioympäristö, Co-Protolab, korkeakoulujen ja yrityksien yhteistyöhön. Co-Protolab tuo yhteen teollisten palveluiden kehittämiseen liittyvät keskeiset osaamiset: teolliset prosessit, IoT ja informaationhallinta, palvelumuotoilu ja vuorovaikutussuunnittelu sekä aineettomien oikeuksien suojaaminen.

Co-Protolab on fyysinen ja virtuaalinen alusta nopeille kokeiluille. Prototypiointiympäristössä tutkitaan ja kehitetään teollisia palveluratkaisuja, palvelukehitystä monialaisesta näkökulmasta ja digitaalisia teknologioita palvelukehityksen ja palvelutuotannon tapoina. Lisäksi Co-Protolab tukee palveluinnovaatioiden kaupallistamista tutkimalla ja kehittämällä digitaalisia työkaluja aineettomien oikeuksien suojaamiseen.

Projektin lopputuloksena on toimintamalli korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle, fyysinen ja virtuaalinen tutkimus- ja innovaatioalusta sekä demonstraatio teollisten palveluiden prototyypeistä.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Muotoilukeskus MUOVAn sekä Vaasan yliopiston Tuotantotalouden ja SC Research yksiköiden kanssa. Projekti käynnistyi 1.9.2017 ja se kestää 31.12.2019 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin EAKR - Kestävää kasvua ja työtä-ohjelma, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja VASEK.