CRAFTS CODE (2019-2023)

CReative Actions For Tailoring Smes' COmpetitive DEvelopment

CRAFTS CODE –projektin tavoitteena on parantaa käsityöalan pk-yritysten kilpailukykyä.  Hankkeessa kartoitetaan, vaihdetaan ja analysoidaan käsityöyritysten kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä Euroopassa sekä tiedotetaan niistä alueellisesti. Näin pyritään vaikuttamaan EU:n pk-yritysten kehittämislinjauksiin. Erityisenä kohteena hankkeessa on käsityöalan innovaatio- sekä tuotekehityspotentiaali ja synergioiden lisääminen eri alojen välillä, uusien teknologioiden rooli, taitojen ja perinteiden ylläpito, sekä alan kokonaisvaltainen kilpailukyky.

Hankkeen neljä kehittämisteemaa ovat:

 1. Kuinka kehittää alan prosessien ja liiketoimintamallien innovointia
 2. Kuinka päästä uusille markkinoille ja tavoittaa uusia kohderyhmiä
 3. Kuinka uudistaa alaa innovatiivisten työkalujen ja lähestymistapojen avulla
 4. Kuinka tukea alan yritysten pääsyä rahoitukseen

Projektin partnerityhmä:

 1. Firenzen kunta, koordinaattori, Italia
 2. Design and Crafts Council of Ireland, Irlanti
 3. Vaasan ammattikorkeakoulu, Suomi
 4. Artesis Plantijn University College Antwerp, Belgia
 5. EOI Foundation, Espanja
 6. Budapest Foundation for Enterprise Promotion, Unkari
 7. Ram Central Stara Planina, Romania
 8. Pohjanmaan liitto, Suomi
 9. Ministry of Economy, European Funds For Competitiveness Directorate General, Unkari

Lue lisää hankkeesta osoitteessa https://www.interregeurope.eu/craftscode.

Facebook: https://www.facebook.com/CraftsCode/

Projektin tekniset tiedot:
Projektin nimi: CReative Actions For Tailoring Smes' COmpetitive DEvelopment

Projektin lyhenne: CRAFTS CODE
Projektin kesto: 1.8.2019– 31.7.2023
Rahoittaja ja ohjelma: EU,  Interreg Europe

Projektinumero: PGI05964

Lisätietoja:
VAMK: Tanja Oraviita  | +358 40 163 2940 | tanja.oraviita(at)vamk.fi
 

This website reflects the author's views only and the Interreg Europe programme authorities are not liable for any use that may be made of the information contained therein. 

Crafts code logot.jpg