CSF

Creative Strategic Foresight

 

CSF-projekti (2011 - 2013) on EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman koulutuksen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda, kehittää ja testata luovaan strategiseen ennakointiin keskittyvä opintomoduuli, joka yhdistää luovuuden sttrategiseen ajatteluun sekä soveltavan tutkimuksen koulutukseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kolmannen asteen BA -opiskelijat ja opettajat.

Lisätietoja CSF (2011-2013)