D.Inc.

Epävarmuuksien hallinta - muotoiluajattelua innovaatiokulttuuriin

 

Muotoiluajattelua epävarmuuksien hallintaan

Innovaatiot tarjoavat mahdollisuuden kasvuun, mutta tuo mukanaan riskejä liiketoimintaan. Muotoiluajattelu voi tukea yrityksiä innovaatiopyrkimyksissä esimerkiksi kirkastamalla tavoitteita, lisäämällä asiakasymmärrystä ja ohjaamalla innovaatiotoimintaa kohti tavoitteita. Epävarmuus- ja vapausasteet vaihtelevat eri muotoiluprosesseissa riippuen yrityksen odotuksista, tehtävänannosta ja päätöksentekijöistä. Yrityksen ja muotoilutoimijan yhteistyön syvyys voi vaihdella operatiiviseen muotoiluun tuote- ja palvelukehitykseessä strategiseen kumppanuuteen liiketoiminnan uudistamisessa.

Tavoitteena uudistaa innovaatiokulttuuria

Projektin tavoitteena on tunnistaa, miten muotoiluajattelu uudistaa pk-yrityksien innovaatiokulttuuria. Tutkimus keskittyy muotoilun keinoihin hallita innovaatiotoiminnan epävarmuuksia. Tutkimus kartoittaa muotoilun käytäntöjä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla, joiden avulla muotoiluajattelua voidaan integroida yrityksen innovaatiotoimintaan ja -henkilöstön osaamiseksi. Muotoilun taso ja toimenpiteet määritellään yrityksen muutoshalukkuuden perusteella. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kolmeen eri muotoiluteemaan, joill tavoitellaan epävarmuuksien hallintaa:

1) Markkinaepävarmuuksien hallinta osallistamalla käyttäjiä

2) Uuden tuotteen kehittämiseen liittyvien epävarmuuksien hallinta konseptoimalla systeemisiä ratkaisuja

3) Palveluliiketoimintaan liittyvien epävarmuuksien hallinta johtajalla asiakaskokemusta

4) Muotoiluajattelun oppiminen organisaatioissa