Digikasvu

Pk-yrityksien digitalisaation ja palvelullistumisen edistäminen

 

Digitaalisuudella on Suomessa on vahva osaaminen ja suotuisat olosuhteet, mutta digitaalisuutta hyödynnetään yrityksissä heikosti. Suomalaiset yritykset tarvitsevat digitaalisiin ekosysteemeihin sopivia liiketoimintamalleja sekä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita kansainvälisille markkinoille.

Digitaalinen palvelullistuminen eli muutos tuotelähtöisestä yrityksestä palvelulähtöiseen digitaaliseen liiketoimintaan edellyttää perustavalaatuisia muutoksia yrityksien ajattelutapaan, rooleihin ja käytäntöihin. On tärkeää löytää pk-yrityksille sopivat työkalut ja muutospolut kohti kansainvälistä digitaalista liiketoimintaa.

Projektin tavoitteena oli kehittää työkalupakki ja koulutusohjelma teollisten pkyrityksien digitalisaatioon ja palvelullistumiseen. Uusi osaaminen ja työkalut tukevat digitaalisuuteen perustuvaa tuoteja palveluinnovointia teollisissa pk-yrityksissä.

Projektin tiivis loppuraportti on saatavilla: loppuraportti Digikasvu final.pdf

Ohje digitaalisen palvelukehittämisprojektin rakentamiseen

Projektissa tuotettiin ohjeet, joilla teolliset pk-yritykset voivat suunnitella palvelukehitysprojekteja ja hakea niille rahoitusta. Lisätietoja palvelukehitysprojekteista antaa myös jatkossa Tommi Siljamäki tommi.siljamaki(at)muova.fi. 

Opas teollisen palvelukehityksen projektointiin

Palvelukarttatyökalu teollisen palveluliiketoiminnan strategiseen kehittämiseen

Projektissa kehitettiin työkalu teollisen palveluliiketoiminnan nykytilan arviointiin sekä muutospolun rakentamiseen. Helppokäyttöistä strategiatyökalua on tarkoitus käyttää liiketoiminnan ja palvelukehittämisen suunnitteluun ja arviointiin. Työkalun voi ladata omalle koneelle. Työkalu on ilmainen ja vapaasti saatavilla. Tilaa työkalu sähköpostitse miia.lammi(at)muova.fi. Alla on esimerkkejä työkalun käyttöliittymästä: aloitus, kuvaus palvelukehittämisen ja palveluliiketoiminnan logiikasta, nykytilatyökalusta sekä työkalusta saatavista tulosteista.

palvelukartta aloitus.pngPalvelukehittämisen taso.pngnykytila-arviointi palveluliiketoiminta.pngpalvelukartta tulosteet.png 

Projektin toteuttivat Muotoilukeskus MUOVA (Vaasan ammattikorkeakoulu) sekä Vaasan yliopiston johtamisen ja tuotantotalouden laitokset. Projekti käynnistyi 1.5.2017 ja se kesti 31.12.2019 saakka. Projektia rahoittivat Euroopan unionin ESR - Euroopan sosiaalirahasto, Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja VASEK.

Seuraa projektin tapahtumia Facebookissa: facebook.com/digikasvu/

Palvelukarttatyökalu lanseerattiin Industrial Services Into Action! -tapahtumassa. Lue juttu tilaisuudesta: https://www.univaasa.fi/fi/rekry/ajankohtaista/coprotolab_virtuaaliymparisto_teollisten_palvelujen_innovointiin/ 

Tutkimusraportti digitaalisuuudesta, palveluliiketoiminnasta ja -kehittämisestä Pohjanmaan teollisuusyrityksissä: Teolliset palvelut Pohjanmaalla MUOVA Design Research 1_2018.pdf

Koulutusohjelma teollisille yrityksille

Koulutusohjelma oli räätälöity Pohjanmaan teollisten pk-yritysten tarpeisiin. Koulutus tarjosi yrityksille tietoa ja työkaluja digitalisaatioon ja palvelullistumiseen liittyvän muutoksen toteuttamiseen. Koulutuksessa oli 6 lähiopetuspäivää, joiden lisäksi osallistujat saivat itseopiskelumateriaalia yrityksen kehittämisen tueksi. Koulutuksen toteuttivat Vaasan yliopiston tuotantotalouden ja johtamisen laitokset sekä Muotoilukeskus MUOVA.

Koulutukseen sisältyi myös yrityskohtainen konsultointi (2 pv/yritys). Konsultoinnissa valmisteltiin kehitysprojekteja, jolle yritys voi hakea tukea esim. ELY-keskuksesta tai Business Finlandista. Konsultoinnin toteuttaa Muotoilukeskus Muova.

Koulutus järjestettiin vuoden 2019 aikana Palosaaren kampusalueella Vaasassa. Koulutusohjelman hinta oli 1100 € / yritys (2 osallistujaa).

Lisätietoja koulutusohjelman esitteestä ja facebook.com/digikasvu/