e-CIT

e-Craft Idea Tutor, luova sähköinen oppimisympäristö käsityöalalle

 

e-CIT –hankkeen aikana kehitettiin ja testattiin luova e-oppimisympäristö, nimeltään Craftopolis. Oppimisympäristön pääasiallisina kohderyhminä ovat toisen asteen käsityöalan opiskelijat ja opettajat. Craftopolis ohjaa opiskelijat luovaan ongelmanratkaisuun ja tuotekehitykseen valmentaen täten heitä yrittäjyyteen, itsenäiseen ajatteluun sekä työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin. Tuloksena on kuluttajalähtöisiä tuotekonsepteja sekä lisääntynyt ymmärrys omasta alasta, ja sen monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Oppimisympäristö perustuu konstruktiiviseen pedagogiikkaan ja tarinallisuuteen.
Luovuuskäytäntöjen ympärille rakennetut monialaiset tehtävät ohjaavat luovaan ajatteluun. Samalla Craftopolis on mielenkiintoinen ja mielikuvitusta stimuloiva: oppimisympäristö itsessään on tarina (kaupunki), jokainen tehtävä on tarina, ja lisäksi tarinat toimivat inspiraation lähteenä. Tarinat tekevät oppimisen mielekkäämmäksi ja edistävät muistia.

Craftopolis sisältää tehtävien lisäksi niiden taustamateriaalin sekä ohjeistuksen tehtäviin ja niiden arviointiin, ja lisäksi sekä projektista, luovuudesta, tarinallisesta oppimisesta ja oppimisympäristön käyttömahdollisuuksista kertovan webraportin.

e-CIT on EU:n Leonardo da Vinci rahoitteinen hanke.