Innocrafts

yrittäjyyden edistäminen käsityöalalla

 

Hanke keskittyy erityisesti PK-yrittäjyyden edistämiseen naisten ja nuorten keskuudessa. Hanke kohdistuu erityisesti UNESCO:n maailmanperintäalueisiin ja taidekaupunkeihin.

Hankkeen tavoitteena on edistää käsityöalan yrittäjyyttä vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä osallistujamaiden kesken. Täten tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden ja sidosryhmien tietoisuutta eri maiden käytännöistä. Hanke pyrkii myös vahvistamaan ja tehostamaan paikallisten sekä alueellisten käytäntöjen hyödynnettävyyttä. Hanke perustuukin jo olemassa olevan tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen sekä verkostojen hyödyntämiseen.

Hanke keskittyy neljään teemaan koskien käsityöalan PK-yrityksiä:
1. Hyvien liiketoimintamallien ja yrityksille suunnattujen tukipalveluiden kartoittaminen, sisältäen mm. yrityshautomot
2. Yrityksille tarjotut innovaatiomahdollisuudet ja talouspalvelut
3. Yritysten kansainvälisen toiminnan tukeminen, ammatillinen verkostoituminen ja tiedonvaihto (esim. messut, kilpailut, verkkokaupat jne.)
4. Naisyrittäjyyden ja nuorten yrittäjyyden tukeminen
Projektin aikana yllä oleviin teemoihin liittyvät hyvät käytännöt kootaan oppaiksi.

INNOCRAFTS-hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Interreg IVC-ohjelma. Projektin koordinaattorina toimii Firenzen kunta. Hankkeen osallistujamaat ovat: Italia, Ranska, Espanja, Irlanti, Slovakia, Unkari, Latvia, Liettua, Bulgaria, Romania ja Suomi.