Ix3 Älykäs kansainvälinen teollisuus

Intelligent International Industry

Datapohjaisen liiketoiminnan merkitys lisääntyy globaalissa kilpailukentässä. Suomalaiset yritykset hyödyntävät kuitenkin heikosti kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja, kuten tekoälyä, robotiikkaa tai teollista internetiä. Yritykset eivät myöskään koe digitaalisuutta tärkeänä innovoinnissa tai kansainvälistymisessä. Lisäksi globaalit haasteet ja mahdollisuudet edellyttävät syvällistä ja yhteisöllistä kekseliäisyyttä, mikä edellyttää uudenlaista oppimisen ja liiketoiminnan uudistamisen tapoja.

Ix3-hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen tarjontaa ja laatua teollisten mikro- ja pk-yrityksien digitalisaation perustuvassa rakennemuutoksessa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen mikro- ja pk-yrityksissä. Koulutusohjelma perustuu yhteisoppimiseen, yhdessä tekemiseen ja yhteiskehittämiseen. Yhteisoppimiseen osallistuu monialainen tutkimusryhmä, teollisuus- ja ICT-alojen mikro- ja pk-yrityksiä. Koulutusohjelma pilotoidaan kolmen teollisuusyrityksen kanssa, joiden kanssa toteutetaan yhteisoppimisprojektit. Projektin tuloksena syntyy yhteisoppimisen ja –kehittämisen malli, oppimisalusta, oppimismateriaalia ja koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeessa uudistetaan VAMKin ja Vaasan yliopiston koulutustarjontaa, sen laatua ja osuvuutta vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia.

Ix3-projektia toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA sekä Vaasan yliopiston Strategic Business Development tutkimusryhmä ja Digital Economy tutkimusalusta.

Projekti on käynnistynyt 1.1.2020 ja se kestää 30.06.2022 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR - Euroopan sosiaalirahasto, Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

 

LISÄTIETOJA

Muotoilukeskus MUOVA
Sanna Peltonen | projektipäällikkö
sanna.peltonen(at)muova.fi
puh +358 (0)50 408 3638

Vaasan yliopisto | Johtamisen yksikkö
Marko Kohtamäki
marko.kohtamaki(at)univaasa.fi
puh +358 (0)44 971 0432

Vaasan yliopisto | Digital Economy
Mikko Ranta
mikko.ranta(at)univaasa.fi
puh +358 (0)29 449 8997