Maailmanperintöportti

Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö

Uusiutuvan energian järjestelmä ja sen havainnollistaminen

Vähähiilinen yhteiskunta edellyttää innovatiivisia, uusiutuvan energian teknologioita ja järjestelmiä. Projektissa suunnitellaan uusiutuvan energian demonstraatioympäristö, joka on elämyksellinen pilotointikohde, uusi tutkimusalusta ja monipuolinen oppimisympäristö. Projektin tuloksena on energiasuunnitelma, konsepteja ja prototyyppejä energian havainnollistamisesta. Tuloksia hyödynnetään rakenteilla olevassa Maailmanperintöportissa, joka toteutuessaan toimii Pohjanmaan alueen omaleimaisena ja alueen osaamista esittelevänä matkakohteena. Demonstraatioympäristössä voi perehtyä uusiutuvan energian ratkaisuihin ja saada tietoa niiden soveltamisesta ja käyttöönotosta.

Projektin toteuteuttavat Vaasan Energiainstituutti ja Muotoilukeskus MUOVA tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Projekti käynnistyi 1.11.2015 ja se kestää 30.10.2016 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin EAKR- Kestävää kasvua ja työtä-ohjelma, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Kiinteistö Oy Merten Talo.

> Projektin yhteistyömallin esittelyvideo

> Projektin loppuraportti