Quicksteps

Tehostaa yritysten innovaatioprosessia keskittymällä asiakkaalle merkityksellisen palveluarvon tunnistamiseen ja tuottamiseen

 

Quicksteps-projektin tavoitteena oli kohdentaa tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluinnovointia asiakkaan ja yrityksen kannalta oikeisiin kehittämiskohteisiin. Projektissa kehitettiin käyttäjäkeskeinen toimintamalli asiakasarvon johtamiseen, jonka avulla voidaan tunnistaa, tuottaa ja testata asiakkaalle merkityksellistä palveluarvoa. Tavoitteeseen pyrittiin vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Miten laadullisia menetelmiä voidaan tehostaa ja täsmentää palveluarvon tunnistamisen välineenä?
2. Miten palvelumuotoilu ja informaatioteknologia tukevat palveluarvon tuottamista?
3. Miten kehitetty johtamismalli tukee palveluinnovoinnin osumatarkkuutta?

stormossen.png

Projektia koordinoi Muova ja tutkimusyhteistyökumppanina toimi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos. Projektissa olivat mukana seuraavat yritysyhteistyökumppanit: Anvia Oyj, Ab Stormossen Oy, Transpoint Oy Ab ja Vaasan Sähkö Oy.