Reboot (2018-2020)

Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0

Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0 projektin tavoitteena on nostaa työttömien korkeakoulutettujen työllistymistä kehittämällä relevantteja taitoja ja kompetensseja tulevaisuuden työelämään (Työ 4.0) viidessä tulevaisuusorientoituneessa kompetenssiklusterissa sekä heidän kykyään osoittaa näitä taitoja ja heidän muutosvalmiuksiaan. Viisi kompetenssiklusteria ovat ongelmanratkaisu, projektitaidot, muutosvalmius, uteliaisuus ja kansainvälisyys, sekä ihmisulottuvuus tiimityöstä monialaisuuteen. Keinona taitojen kehittämiseen on verkossa toimiva koulutusohjelma ja se sisältää omien taitojen testaustyökalun sekä portfolion kokoamisohjeita. Koulutus on suunnattu erityisesti työttömille korkeakoulutetuille sekä myös niille korkeakoulutetuille jotka tekevät työtä joka ei vastaa heidän koulutustaan.   Projektin partnerikonsortio:•    Vaasan ammattikorkeakoulu (Suomi), koordinaattori
•    Conexx-Europe (Belgia)
•    Inova Consultancy (Iso-Britannia)
•    Militos Consulting (Kreikka)
 
Projektin kuulumisia ja lisätietoa projektista projektin nettisivuilla http://reboot-project.eu/

Lue lisää projektin tuotteista ja tuloksista osoitteessa: http://reboot-project.eu/outcomes/

Projektin Facebook: https://www.facebook.com/Reboot-Project-311906806088091/

 
Projektin tekniset tiedot:
Projektin nimi: Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0
Projektin lyhenne: Reboot
Projektin kesto: 1.9.2018– 31.10.2020
Ohjelma: EU, Erasmus+, Strategic partnership, adult education
Projektinumero: 2018-1-FI01-KA204-047188


Lisätietoja:
VAMK: Tanja Oraviita  | +358 40 163 2940 | tanja.oraviita(at)vamk.fi
 

 

REBOOT, PEHMEIDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN VALMENNUS KORKEAKOULUTETUILLE TYÖNHAKIJOILLE PILOTOIDAAN VIRTUAALISENA KORONAVIRUSEPIDEMIASTA JOHTUEN

Reboot-valmennus pilotoidaan keväällä 2020 Suomessa, Belgiassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa. Pilotointiin osallistuvat työttömät ja alityöllistetyt korkeakoulutetut, sekä valmentajat ja kouluttajat. Alun perin monimuoto-opetuksena suunniteltu pilotointi järjestetään jokaisessa osallistujamaassa Covid-19-pandemian vuoksi virtuaalisesti sekä korkeakoulutetuille työnhakijoille että valmentajille ja kouluttajille. Pilotointi tuottaa arvokasta tietoa tulevaisuudessa sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna suoritettavaan että monimuoto-opetuksena toteutettavaan valmennukseen.

Haluamme kiittää kaikkia pilotointiin osallistuvia korkeakoulutettuja ja kouluttajia joustavuudesta tänä haastavana pandemian värittämänä aikana.

Reboot-valmennuksen tavoitteena on kehittää työttömien ja alityöllistettyjen korkeakoulutettujen työelämässä tarvittavia pehmeitä taitoja, sekä auttamaan tunnistamaan ja ilmaisemaan näitä heidän pohtiessaan tulevia urapolkujaan. Pehmeät taidot ovatkin nyt ehkä tärkeämpiä kuin koskaan, sekä työelämässä että kaikissa elämän tilanteissa meille kaikille. Tämä pätee erityisesti kriisikausiin, jolloin normaali elämä on haasteellista. Esimerkiksi koronaviruspandemia osoittaa osaltaan pehmeiden taitojen, kuten ongelmanratkaisutaitojen, epävarmuuden sietokyvyn ja luovuuden merkityksen.

Reboot-valmennus koostuu kolmesta taitomoduulista, ja urajoustavuuteen sekä portfolioihin keskittyvästä moduulista sekä pehmeiden taitojen itsetestauksen. Valmennusmateriaali tulee olemaan saatavilla ilmaiseksi.

Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0’ on projekti EU Erasmus+ ohjelman tukema kehittämisprojekti.

Lisätietoja:  Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi

Tutustu nettisivuihimme ja seuraa meitä Facebookissa

 

 

Ajankohtaista korkeakoulutetuille työnhakijoille!

Ilmoittautuminen korkeakoulutetuille työnhakijoille Reboot-valmennukseen on parhaillaan käynnissä. Valmennuksen kieli on suomi, mutta mahdollisesti myös englanti osallistujien toiveiden mukaisesti. Valmennusohjelman esite ja aikataulu: Reboot-valmennus esite

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 21.2.2020: ilmoittaudu tästä

Paikkoja on rajoitetusti – varaa omasi jo tänään!

Lisätietoja: tanja.oraviita@vamk.fi; puh. 040 1632940

 

 

Ajankohtaista työelämäkouluttajille ja -valmentajille!

Ilmoittautuminen Työelämäkouluttajille ja -valmentajille Reboot-valmennukseen on parhaillaan käynnissä. Valmennuksen kieli on suomi, mutta mahdollisesti myös englanti osallistujien toiveiden mukaisesti. Valmennusohjelman esite ja aikataulu: Reboot-valmennus esite kouluttajille

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 21.2.2020 osoitteessa: Ilmoittaudu tästä

Paikkoja on rajoitetusti – varaa omasi jo tänään!

 

Lisätietoja: tanja.oraviita@vamk.fi; puh. 040 1632940

 


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein

The Finnish National Agency for Education is hosting the national agency for the European Union’s education and youth programmes.

 

 

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right.jpg