Rewise

Demonstraatioalusta resurssiviisaille ekosysteemeille

Resurssiviisaat ratkaisut perustuvat ajatukseen toiminnan kestävyydestä ja vähähiilisyydestä, joiden toteuttaminen kilpistyy neljään keskeiseen osa-alueeseen:

1) energiatehokkuuteen sekä vähemmän energiaa vaativien ratkaisujen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen,
2) materiaalitehokkuuteen ja luonnonvarojen viisaaseen käyttämiseen,
3) kiertotalouteen sekä
4) jätemäärän minimointiin.

Lisäksi keskeistä on ratkaisujen kokonaisvaltaisuus, jossa osaoptimoinnin sijaan kiinnitetään huomiota ratkaisun ympäristövaikutuksiin koko arvoketjun ja elinkaaren osalta.

Rewise havainnollistaa resurssiviisaat ratkaisut

Rewise-hankkeen tavoitteena on kehittää demonstraatio- ja tutkimusalusta sekä demonstraatioita resurssiviisaiden teollisuusratkaisujen havainnollistamiseen. Resurssiviisaat ratkaisut liittyvät energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön, materiaalitehokkuuteen ja luonnonvarojen viisaaseen käyttämiseen, kiertotalouteen sekä jätemäärän minimointiin.

Demonstraatioita kehitetään iteratiivisesti kahdessa vaiheessa, joissa keskitytään resurssiviisauden eri strategisiin näkökulmiin. Demonstraatioiden pohjaksi luodaan visioita tulevaisuuden resurssiviisaista ekosysteemeistä yhteistyössä yrityksien, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa. Demonstraatiot esitellään yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Demonstraatioalusta ja demonstraatiot tukevat resurssiviisaan yhteiskunnan rakentamista sekä kestävän kehityksen tuote-palvelujärjestelmien tutkimusta ja kehittämistä Pohjanmaan teollisissa pk-yrityksissä ja korkeakouluissa.

Projektin tuloksena syntyy resurssiviisauden visiot ja demonstraatiot sekä virtuaalinen ympäristö resurssiviisaiden arvoketjujen, ekosysteemien ja tuote-palvelujärjestelmien havainnollistamiseen ja tutkimiseen.

Projektin konkreettiset tulokset

  • resurssiviisaan teollisuuden demonstraatio-, tutkimus-, opetus-, kokeilu- ja innovaatioalusta
  • 4 tuote-palveluvisiota resurssiviisaudesta
  • 2 VR-pohjaista demonstraatiota resurssiviisaista ratkaisuista 
  • 2 visiointityöpajaa
  • 4 demonstraatiotapahtumaa.

Projektin toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA ja Vaasan yliopiston Vebic-tutkimus- ja innovaatioalusta. Projektia rahoittavat EU:n aluekehitysohjelma, Pohjanmaan liitto sekä toteuttajat. Projekti käynnistyi 1.4.2020 ja jatkuu 31.3.2022 saakka.

Yritystapaamiset

20.1.2021 Resurssiviisauden hyödyt ja käytännöt Pohjanmaalla

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Miia Lammi
miia.lammi(at)muova.fi | 050 4084969

Vaasan yliopiston projektivastaava Karita Luokkanen-Rabertino
karita.luokkanen-rabertino@univaasa.fi | 029 449 8183

vebic.png

Linkedin-sivut: https://www.linkedin.com/showcase/rewise-ostrobothnia/?viewAsMember=true 

Rewise mediatiedote 2206_2020

Ruotsinkielinen juttu Vaasa Insiderissa