RMDD

Responsible Market Driven Design

 

Responsible Market Driven Design on Länsi-Suomen muotoilukeskuksen, Vaasan yliopiston ja Uumajan Design Högskolanin yhteinen hanke, jossa pyritään luomaan uusi koulutuksellinen toimintamalli. Hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Botnia Atlantica, rajat ylittävä yhteistyö –ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Umeå Design Högskolan.

Hankkeeen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys ja toimintamalli rajat ylittävälle koulutukselle ja kehittämistoiminnalle sekä pitkäaikaiselle yhteistyölle Muovan, Uumajan Design Högskolan ja Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen välille. Yhteistyö ulottuu organisaatioiden henkilöstöön, opiskelijoiden opinto-ohjelmiin sekä alueiden elinkeinoelämään.

Hankkeen lähtökohtana on käytännön tarpeet alueiden kehittämiseksi. Hankkeessa on huomioitu osapuolten erityisosaaminen ja sitä kautta yritetään löytää uusia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi. Myös nykypäivän kilpaillut koulutusmarkkinat vaativat toimintamalleja, jotka ovat innovatiivisia ja tuloksellisia, ja jotka antavat opiskelijoille kompetenssia työelämään.

Projektin koulutuksellisen osion tavoitteena on luoda mallia toimintatavoista sekä organisaatioiden välille että oppimistilanteissa. Näiden tavoitteiden kautta on tarkoitus rakentaa uusi kolmivuotinen hanke Botnia-Atlantica alueelle, jossa kehittämistoimintaan otetaan mukaan myös elinkeinoelämä.