Social UP

Social UP – Design Thinking for sustainability of social enterprises projekti pyrkii edistämään toiminnassa olevien ja aloittelevien sosiaalisten yritysten kilpailukykyä, menestystä, kasvua ja elinvoimaisuutta tuottamalla heille sekä heidän kehittäjilleen (mm. ammatilliset kouluttajat) koulutusmateriaalia, joka pohjautuu muotoiluajatteluun sekä myös kerätään sosiaalisia yrityksiä koskevia hyviä käytäntöjä.

Muotoilu-ajattelu soveltuu tarkoitukseen sen ihmis- ja käyttälähtöisyyden. Koulutusmate-riaali tulee olemaan vapaasti yritysten, näiden kehittäjien, alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden käytettävissä.

Kehitettävä koulutuskurssi ja metodologia on nimeltään ”Design Thinking Field Guide for Social Enterprises” käännetään kaikille partnerikielille ja se tulee löytymään interaktiiviselta ja virtuaaliselta koulutus- ja oppimisympäristöltä. Koulutusmateriaali ja –menetelmä testataan ja pilotoidaan sen kohderyhmillä.

Projekti on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman tukema hanke.

 

Projektin partnerikonsortio:

  • DesignThinkers Limited (Iso-Britannia), koordinaattori

  • MILITOS SYMVOULEUTIKI A.E. (Kreikka)

  • R&DO LIMITED (Kypros)

  • Social Enterprise Mark CIC (Iso-Britannia)

  • Vaasan amamttikorkeakoulu

  • Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning (Kreikka)

  • Innovation Training Center, S.L. (Espanja)

 

Projektin kuulumisia ja lisätietoa projektista projektin nettisivuilla http://designthinking-socialup.eu/en/

 

Projektin tekniset tiedot:

Projektin nimi: Social UP – Design Thinking for sustainability of social enterprises

Projektinimen lyhenne: Social UP

Projektin kesto: 1.9.2016 – 30.8.2018

Ohjelma: EU, Erasmus+, Strategiset kumppanuudet

Internet-sivut: http://designthinking-socialup.eu/en/

 

Lisätietoja:

VAMK: Tanja Oraviita  | +358 40 163 2940 | tanja.oraviita(at)vamk.fi

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

logotttt.png