USR-NET (2015-2018)

USR-NET

European Network of Socially Responsible Universities

USR-NET, European Network of Socially Responsible Universities (2015 – 2018) eli eurooppalainen vastuullisten korkeakoulujen verkosto. USR-NET projekti edistää yhteiskuntavastuun sisällyttämistä korkeakoulujen opetussuunnitelmaan ja luo synergioita korkeakouluyhteisöjen (henkilökunta ja opiskelijat), sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Tämä tapahtuu kehittämällä yhteiskuntavastuullisille korkeakouluille aihetta käsittelevä transversaalinen oppimisopas sekä lisäämällä korkeakoulujen ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien tietoisuutta aiheesta.

Projektin kohderyhmää ovat korkeakoulujen opetus- ja muu henkilökunta sekä opiskelijat, sekä eri alojen ammattilaiset sidosryhminä.

USR-NET -projekti on EU:n Erasmus+ ohjelman osarahoittama projekti.

Projektikonsortio:

-        CONEXX – EUROPE ASBL (koordinaattori), Belgia

-        FORUM TREES, Trabajo, Educación y Equidad Social, Belgia

-        Innovate4Future - Centrul pentru Solutii Educationale Avansate, Romania

-        Innovation Training Center, S.L., Espanja

-        Instituto de Soldadura e Qualidade, Portugali

-        Militos Consulting S.A., Kreikka

-        Universita degli studi di roma la sapienza, Italia

-        University of CADIZ, Espanja

-        Vaasan ammattikorkeakoulu, Suomi

Lue lisää projektista sen verkkosivuilta: http://usr-net.eu/index.html.

usr_net_logo1.jpg 

 

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right.jpg

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.