VETCombo

Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä

 

Millainen toimintamalli tukee julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä vesiekosysteemitiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä? Miten julkisen sektorin keräämä ympäristötieto saadaan yritysten palvelutuotannon käyttöön? Millaisia uusia ympäristötiedosta kumpuavia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään palvelumuotoilun avulla? Miten aktivoida kansalaisia osallistumaan ympäristötiedon tuottamiseen?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Tekesin Vesi-ohjelmaan kuuluvassa VETCombo -hankkeessa. Projektin tavoitteena on tutkia, kehittää ja hyödyntää käyttäjälähtöisiä palvelujärjestelmiä, jotka rakentuvat vesiekosysteemistä saatavan tiedon monipuoliseen keräämiseen, käyttöön ja kaupallistamiseen. Tiedon kaupallistamisessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä.

VETCombo -hankkeessa

1) Edistetiin julkisten tietovarantojen tehokkaampaa käyttöä sekä hyödyntämistä liiketoiminnassa
2) Tutkittiin millainen palvelujärjestelmä luo vesiekosysteemitietoon pohjautuvaa liiketoimintaa
3) Pilotoitiin palvelumuotoilua kuluttaja- ja yrityssektorin palvelutuotannon kehittämisessä hyödyntäen ICT-teknologiaa

VETCombo –hanke on alkanut elokuun alussa 2011 ja kestää vuoden 2013 loppuun. Hankkeen tutkimusosapuolina ovat Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen erillislaitos Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova.

Palvelujärjestelmän ulottuvuudet

palvelujarjestelman_ulottuvuudet.jpg

Lisätietoja

Lammi Miia | Kehittämispäällikkö | 050 408 4969 | miia.lammi(at)muova.fi