Yrityksiä uudistava tutkimus ja kehitys

Muotoilun menetelmien ja käyttötapojen tutkimus sekä muotoiluajatteluun perustuvien toimintamallien kehittäminen

Yrityksien kumppani tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa

Muovan tutkimus etsii keinoja tukea yritysten kilpailukykyä ja uudistaa elinkeinoelämää muotoiluajattelun ja muotoilun suunnittelumenetelmien avulla. Tutkimus on poikkitieteellistä ja verkottunutta ja siinä yhdistyvät liiketalous- ja muotoiluosaaminen. MUOVAn vahvuutena on tiivis yritysyhteistyö erityisesti pk-yrityksien kanssa, vahvat verkostot sekä innovatiiviset tutkimus- ja kehittämisaiheet. 

Tuloksia yrityksille ja tutkimusyhteisölle

Monipuolinen julkaisutoiminta tuottaa paitsi akateemisia artikkeleita myös popularisoituja julkaisuja, työkirjoja ja oppaita elinkeinoelämän tarpeisiin. Tutkimuksen teemat nousevat yhteiskunnallisesti ja elinkeinoelämässä merkittävistä ilmiöistä ja haasteista sekä muotoilun keinoista ratkaista ja luoda kestävää yhteiskuntaa.

Muotoilun tutkimushankkeet

Muovan tutkimus tapahtuu tutkimus- ja kehittämisprojekteissa, joita rahoitetaan pääsääntöisesti EU:n ohjelmista. Yritykset osallistuvat TKI-projekteihin hyödyntäjinä ja kumppaneina, joten projektit suunnitellaan yrityksien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Projektien tuloksena on tyypillisesti toimintatapa ja prosessi, uutta osaamista ja tutkimustietoa sekä konkreettisia tuote-palveluratkaisuja.

Visioiva konseptointi

Wave (2009-2010) Venealan palveluiden ja tuotteiden visiointi, Tekes Vene-ohjelma
Desme (2007-2008) Designing Smart Energy, kotitalouksien energiakäyttäytymisen muuttaminen muotoilun keinoin, Tekes MUOTO 2005!-ohjelma
ProVision (2005) Tuotevisiot pk-yritysten oppimisen välineenä, Tekes MUOTO 2005!-ohjelma
M2 (2002-2003) Markkinalähtöinen muotoilu pk-yrityksissä, Tekes MUOTO 2005!-ohjelma

Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu

VETCombo (2011-2014), Tekes Vesi-ohjelma Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä 
Quicksteps (2009-2011), Tekes Serve-ohjelma Yritysten innovaatioprosessin tehostaminen keskittymällä asiakkaalle merkityksellisen palveluarvon tunnistamiseen ja tuottamiseen
Desire (2007-2009), Tekes Serve-ohjelma Innovaatiotoiminnan uudistaminen markkinalähtöisen palvelumuotoilun avulla

Elämykselliset ja luovat tilat

OVET (2009-2011) fyysisten, sosiaalisten ja virtuaalisten tilojen vaikutus käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa, Tekes Tila-ohjelma
Creative Lab (2007-2009) Luova ja kokemuksellinsen innovointiympäristön kehittäminen tukemaan organisaatioiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta

Brandin rakentaminen

ImageTestLab (2008-2010) Yrityksen brandin testaaminen kansainvälisillä markkinoilla virtuaalisesti, Tekes 

Uudistava muotoilu

D.Inc (2015-2016) yrityksien innovaatiokulttuurin uudistaminen muotoiluajattelun avulla
CU India (2013-2015) Arvoverkostojen sitoutuminen uusiutuvan energiajärjestelmien kehittämiseen Intiassa, Tekes Groove-ohjelma
VETCombo (2011-2014) Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä, Tekes Vesi-ohjelma
Open Wave (2010-2012) Avoin innovointi tulevaisuuden veneilyalalla, Tekes Vene-ohjelma

Julkaisut

Muova julkaisee ovat sekä akateemisia artikkeleita että yrityselämälle suunnattuja julkaisuja. MUOVA Design Research -julkaisusarja käsittelee tutkimusprojektien tuloksia ja MUOVA Education oppimateriaaleja. Muovaaja esittelee muotoilua konkreettisten esimerkkien avulla. Löydä uusia ajatuksia ja toimintatapoja Muovan julkaisuista.

Tutkimus- ja innovaatioympäristöt

Muova on kehittänyt tutkimus- ja innovaatioympäristöjä, jotka tukevat muotoilulähtöistä innovaatiotoimintaa. Ympäristöt ovat käytössä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä yritysyhteistyössä maksullisissa yrityspalveluissa.

Creativelab - luova yhteistyöskentely-ympäristö

Luova laboratorio käynnistettiin jo vuonna 2006 tukemaan luovaa prosessia ja yhteistyöskentelyä.

CoProtolab - teollisten palveluiden nopea prototypiointiympäristö

CoProtolab on ainutlaatuinen teollisten palveluiden innovaatioympäristö, jossa palveluprosesseja prototypiointioidaan VR-maailmassa. Lisäksi CoProtolab tukee teollisten palveluiden ideointia, konseptointia ja suojaamista. Lisätietoja coprotolab.fi

CoProtolabin avajaiset ja VR-tilan esittelyinformaatiovirrat teollisessa palvelussa

Yhteyshenkilöt

Jos sinulla on toiveita tai ideoita tutkimusprojektien suhteen, ota yhteyttä! 

Lammi Miia | Kehittämispäällikkö | 050 408 4969 | miia.lammi(at)muova.fi

Hissa Annika | Johtaja | 050 568 5863 | annika.hissa(at)muova.fi

keltsu.png