Mångfald av design

Design skapar en framtida värld, som är betydelsefull, bekväm och attraktiv för sina användare.

 

Designens möjligheter

Design är traditionellt förknippad med produktdesign, men idag används design även för att planera mer komplexa objekt. Exempel på nya designobjekt är utveckling av tjänster, handlingssätt och system. Dessutom används designmetoder också för att lösa samhälleliga utmaningar.

Design och planering

Design är kreativ, omfattande och användardriven planering. En designer fokuserar sig på problemlösning, visualisering och konstruktion av betydelser. Design kan påverka utformningen av funktionella, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Designtänkande och processkunskaper

Designtänkande är ett distinkt sätt att tänka och agera. Designtänkande tar reda på problemens ursprung och skapar alternativa lösningar. Lösningarna konkretiseras till skildringar, modeller och prototyper. Snabba experiment är enkla att testa och utvärdera, vilket hjälper till att hitta de bästa lösningarna för varje situation.

Muova i designfältet

Muovas kompetens grundar sig i innovativ marknadsorienterad design, vilket innebär insamling av marknads- och användardata och dess användning i utveckling av produkter och tjänster, system och nätverk. Muova forskar, utvecklar och utbildar designmetoder och tillämpar dem på nya områden. Med hjälp av design stöder Muova i synnerhet den internationella konkurrenskraften av små och medelstora företag.

Design har tagits upp både nationellt och internationellt som ett viktigt konkurrensmedel. Du kan ta reda på mer om designrapporter, Muovas projekt eller genom att kontakta Muovas experter.

Om du vill veta mera, kontakta Muovas experter, läs om Muovas projekt eller bekanta digdig med rapporter om design.

keltsu.png