Design av system och nätverk

Att skapa förändring och samarbe i nätverk

Förändringar i organisationer och branscher

Transformation  design fungerar genom att  ändra aktiviteten hos människor, organisationer och system. Utgångspunkten är typiskt  en betydande möjlighet, vilket kräver en ny strategi eller en komplex social eller samhällelig utmaning. I design av förändring  identifieras elementen av helheten och deras anslutningar. När man förändrar dessa, kan man skapa reformer på systemnivå. Med systemdesign kan man utveckla för företaget övergripande  produkt-service system eller t.o.m ändra arbetssättet i branschen.

Forskning ger modeller för att skapa förändring

Design av förändringar har gjorts i Muovas forskningsprojekt både  på företagsnivå,i  affärsnätverk, samt industrier. Branschgemensamma förändringsprojekt har gjorts i  båt-, vatten- och energisektorn. I  D.Inc projektet förnyas  innovationskulturer i tre små- och medelstora företag  (Prima Power, Mäkelä Alu och Sulbana) med hjälp av  designtänkande.

I CU India projekt studerades, utvecklades och testades en  modell för att hjälpa små och medelstora företag att etablera sig på den indiska marknaden. I modellen betonades betydelsen av värdenätverkets  samarbete och engagemang, i synnerhet i utvecklingen av förnybar energi i Indien. CU India Toolbox (på finska) samlar viktig information om hur förnybara energisystem kan utvecklas i ett värdenätverk och hur finländska små och medelstora företag har inlett sin verksamhet i Indien.

D.Inc > Förnyande av innovationskultur med hjälp av designtänkande.
VETCombo > En användarcentrerad servicesystem av vatten ekosysteminformation, Tekes VESI program
Open  Wave > Öppen innovation för framtida båtbranschen, Tekes Boat program