Design av framtida produkt och service koncept

Produkt- och tjänstemöjligheter hjälper till att skapa framtiden

 

Identifiera affärsmöjligheter

Framtida produkt- och tjänstemöjligheter kan identifieras genom visionerande konceptdesign. Användarvänlighet kombineras med framtidsförutseende, och dessa bildar en grund till alternativa beskrivningar av framtida produkter och tjänster. Med hjälp av koncept kan företagen bedöma den framtida inriktningen, samt att jämföra olika alternativa lösningar. Visionerande konceptutveckling kan utföras antingen för ett enskilt företag, bransch eller värdenätverket.

Konceptutveckling i forskningsprojekt

Visionerande konceptdesign har behandlats i flera av Muovas projekt. Framtida produkter och tjänster har identifierats i synnerhet för båt- och energi-industrin. I projektet Provisio studien fann man att visionerande konceptdesign är ett effektivt sätt att kombinera strategiskt ledarskap och praktisk FoU i små och medelstora företag.

Wave (2009-2010)> Visionering av tjänster och produkter för båtindustrin, Tekes Boat program
Desme (2007-2008)> Designing Smart Energy, Ändra energibeteendet i hushållen genom design, Tekes MUOTO 2005! Program
ProVision (2005)> Produktvisioner som ett verktyg till lärande i små och medelstora företag, Tekes MUOTO 2005 Program