Nya affärsmöjligheter med Service Design

Betydelsefull serviceerfarenhet, enhetlig servicestig och användarvänliga tjänster

Kundorienterad tjänsteutveckling

Tjänstedesign är en holistiskt och mångfaldig utvecklingsprocess, vars syfte är att skapa en betydelsefull service erfarenhet, en enhetlig servicestig och användarvänliga kontaktpunkter. Design av tjänster omfattar företagets affärsmodell, produkter och tjänster, lokaler och människor.

Tjänstedesign hjälper till att skapa lösningar för produktion och användning av tjänster. En stark kundperspektiv säkerställer att de tjänster som utvecklats möter kundernas behov och önskemål, vilket förbättrar kundrelationer. Service design förlitar sig alltid på företagets affärsmål, varumärke och kunnande. Tjänstedesign och dess verktyg kan tillämpas på tjänsteutveckling både i serviceföretag och industriella företag.

Forskning utgör ramarna för tjänsteutveckling

I Muovas forskningsprojekt i tjänstedesign har man utvecklat metoder som gör det möjligt för företag att effektivera tjänsteinnovation och styra serviceupplevelsen med hjälp av designmetoder. I VET Combo projektet kartlades möjligheter till ett gemensamt tjänstesystem och nya tjänstekoncept.

VETCombo > En användarorienterad tjänstesystem av information på vattenekosystem.
Quicksteps > Stärkande av innovationsprocessen genom att fokusera på identifieringen och produktionen på det betydelsefulla tjänstet för kunden.
Desire > Förnyande av innovationsverksamheten genom marknadsorienterad tjänstedesign.