Forsknings- och Designtjänster för företagen

Ett nära samarbete med företagen har gjort Muova till en smidig  och kompetent partner för små och medelstora företag.

 

Företagsspecifika tjänster

Muovas designtjänster erbjuder ett brett utbud av lösningar för affärsutveckling samt utveckling av produkter, tjänster och varumärken oavsett företagets storlek eller bransch. Muovas tjänsteutbud byggs av  optimala, företagsspecifika paket för att stödja  kundens affärsmål.

Tjänsteportföljen

Muovas tjänster är skräddarsydda för att möta olika utvecklingsbehov av företagen. Industriell Design erbjuder verktyg för utveckling av nya produkter. Varumärkesbyggande syftar till klargörande av företagets budskap så att det skiljer sig från konkurrenterna. Målet är även att genomföra budskapet konsekvent i all kommunikation. Med hjälp av service design planeras kundorienterade och värdeskapande servicelösningar.

Handlingssätt

En lyckad planering  bygger alltid på kunskap och färdigheter. I planeringen sammansätts kundinformation  med marknads- och användarinformation  som basen på  lösningar. Muovas planeringsexpertis garanterar en distinkt och unik  resultat. Muovas sätt att arbeta består av en process på fem steg.

1. Specificera målet

  • Vad vill vi åstadskomma ?
  • Vad är planeringsmål ?

2. Identifiera möjligheter

  • Hur kan man stå ut på marknaden ?
  • Vad behöver och förväntar sig användarna?

3. Utforma lösningar

  • Vad finns det för alternativ ?
  • Hur kunde lösningen genomföras ?

4. Utvärdera alternativen

  • Hur intressanta är de alternativa lösningarna ?
  • Hur attraktiva är lösningarna användarens ögon ?

5. Genomföra

  • Vad krävs för att genomföra lösningen?
  • Hur ska vi gå vidare ?

Kontakta oss

Vi diskuterar gärna om designens möjligheter, samt olika offentliga finansieringsalternativ som passar ditt projekt.
Vi utvecklar tillsammans den mest lämpliga lösningen för ditt företag !
 
Tommi Siljamäki | Kundrelationschef, senior designer | Tel. +358 50 573 4003 | tommi.siljamaki(at)muova.fi

keltsu.png