Service Design

Kunderna i tjänstens centrum

 

Tjänstedesign beaktar tjänsteupplevelsen ur en vidare synvinkel. Användaren upplever tjänsten som en kundresa, som består av episoder eller tjänsteögonblick. I tjänsteögonblicket ser, upplever och förnimmer kunden tjänsten via kontaktpunkter som kan vara en lokal, processer, människor eller föremål. Man kan inte helt bestämma användarupplevelsen på förhand men den kan styras med hjälp av design. Kontaktpunkternas roll sätts i relation till den totala processen och kan ses som kontakttillfällen mellan användaren och det tjänstelevererande företaget.

Tjänstedesign utgår från förståelse för användaren och användningskontexten, ett verkligt kundbehov, en relevant målgrupp och företagets strategiska mål och resurser. Genom tjänstedesign utvecklar man tjänster som är efterfrågade och har en målgrupp, och som är ekonomiskt lönsamma för företaget. Användning av tjänstedesign hjälper dessutom företaget att differentiera sina tjänster i förhållande till konkurrenterna eftersom man till tjänsterna kan bifoga föreställningar och betydelser som binder kunden till tjänsten.

Vi diskuterar gärna om möjligheterna med design, samt olika offentliga finansieringsalternativ som passar ditt projekt.

Vi utvecklar tillsammans den mest lämpliga lösningen för ditt företag!

Tommi Siljamäki | Kundrelationschef, senior designer | Tel. +358 50 573 4003 | tommi.siljamaki(at)muova.fi

keltsu.png