En länk mellan företagsvärlden och högskolevärlden

En mångsidig och nära samarbete mellan företag, högskolor och offentliga organisationer i forskning, utveckling, utbildning och tjänster.

 

Företagssamarbete sedan 1988

Design Centre MUOVA har fungerat som en brobyggare mellan högskolevärlden och näringslivet i snart 30 år. Sedan 1988 har Muovas roll varit att främja den internationella konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom design. Muova har skapat en distinkt krossdisciplinerad miljö för forskning, utveckling, utbildning och förategssamarbete. Vår inhemska företagssamarbete är tät och vi har en stark internationell närverk. Muova är känd som en pålitlig och innovativ partner.

Många sätt att samarbeta

I forsknings- och utvecklingsprojekt utreder man ut hur designtänkande och designmetoder kan tillämpas för att lösa olika problem och ta tag i framtidens möjligheter. I EU-projekt byggs sektorsöverskridande nätverk där man löser samhälleliga utmaningar. I företagstjänster skräddarsys designexpertis för att möta behoven hos ditt företag eller din organisation. Genom utbildning för man  design till olika sektorernas behov.

Bekanta dig med forskningsverksamhet, företagstjänster och internationella projekt av Muova. Muovas äffärsinkubator WCS West Coast Start Up tjänar framför allt personal och studerande vid Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet.

 

keltsu.png