MUOVA som internationell partner

MUOVA är en aktiv internationell aktör. Genom samarbetet med internationella partners strävar Muova till att främja konkurrenskraft i samhället och företag med hjälp av design och kreativa färdigheter.

 

Designtänkande, designmetoder och kreativitet

Designtänkande, designmetoder och kreativitet är viktiga inslag för konkurrenskraften i samhället. Den internationella verksamheten möjliggör ett utbyte av kunskap och expertis samt gemensam utveckling utanför nationella gränser. Muova bidrar med sin erfarenhet av att tillämpa designmetoder och kretivitet i en mängd av olika branscher. Detta bidrar till nya lösningar och tänkesätt samt ny kunskap. Resultaten kan tillföra ett mervärde till våra intressenter både på nationell och internationell nivå. Muovas internationella samarbete omfattar alla verksamhetsområden i organisationerna. Detta uppnås främst genom projektbaserade aktiviteter. Muova har ett omfattande internationellt och tvärvetenskapligt nätverk, till vilket vi välkomnar nya partners.

Läs mer om de internationella insatserna i beskrivningarna nedan.

EU projekt

D-THINK

D-Think, Design Thinking Applied to Education and Training, eller integrering av designtänkande i utbildning för att främja användningen av designtänkande bland lärare. Detta görs genom en virtuell mobilkurs. Projektet finansieras av EUs Erasmus + -program.

Läs mer på Muovas websidor.
Projektens websidor: http://www.d-think.eu/

designthinking.jpg  eu_flag_innowork_d-think.jpg

InnoWork

Towards a more innovative workplace. Projektets mål är att främja innovation på arbetsplatsen. Detta görs genom att utveckla utbildningsmaterial och främja samarbetet mellan utbildningsektorerna genom att utbyta information och erfarenheter mellan den formella och informella inlärningen. Projektet omfattar yrkesutbildning och utbildningsanordnare, företag, högskolor, en forskningsinstitut och en teknikpark. Projektet finansieras av EUs Erasmus + -program.

Läs mer på Muovas websidor
Projektets webbsida:  www.innowork-project.eu

innowork.jpg  eu_flag_innowork_d-think.jpg

i-Skills

i-Skills, Fostering Innovation Skills as Key Competences for improving Employability of PhDs in SMEs. Projektet har som mål att främja nyckelkompetenser som stöder innovationsförmåga för att förbättra sysselsättningen hos doktorer i SMF. Projektet är EU:s projekt för livslångt lärande, delprogrammet är KA3, det vill säga informations- och kommunikationsteknik, och utveckling av utbildningslösningar.

I iSkills projektet utvecklas innovationsförmågan hos doktorander, doktorer och forskare. Även användning, överföring och ledning av innovationsförmåga i små och medelstora företag utvecklas. Detta görs genom att utveckla virtuella, spelaktiga och deltagande utvärderingsmetod som kan användas både i formell och informell lärande .

Syftet med verktyget är att främja sysselsättningen av doktorander, doktorer och forskare i SMF. Samtidigt guidas personalen vid universiteten och små och medelstora  företag att stödja processen och sänka tröskeln mellan forskningsvärlden och små och medelstora företag .

Läs mer på Muovas webbsidor.
Projektens websidor: www.i-skills.eu.

i-skills-logo_vaaka.png

Innocrafts

Innocrafts - Innovating entrepreneurship policies in the CRAFTS sector  (EU, Interreg IV) är ett internationellt utvecklingsprojekt som främjar företagande inom hantverk. Projektet fokuserar speciellt företagsamheten bland kvinnor och ungdomar. Projektet inriktas särskilt på UNESCOs världsarvsinsamlingsområden och städer. INNOCRAFTS identifierar, samlar in och utbyter befintliga goda praxis, nätverk och erfarenheter mellan de länder som deltar i projektet.De fyra teman i projektet är: goda affärsmodeller  och stödtjänster till små och medelstora företagen, innovations- och finansiella tjänster, stöd för internationell verksamhet i företag, professionella nätverk och informationsutbyte, samt stöd för kvinnliga och unga företagare.

Läs mera på Muovas webbsidor.
Projektens webbsidor: www.innocrafts.eu.

innocrafts.jpg  Interreg IVC logo.jpgEuropean Union logo_x_IC.png

EAAD

Development of Bachelor Degree Program Entrepreneurship in Applied Arts and Design". Under projektet skapades en ny tvärvetenskaplig designbaserad kurs för högskoleutbildning i Kroatien. Syftet är att främja kompetenser i entreprenörskap hos kroatiska högskolestuderande och därmed öka deras anställbarhet. Projektet koordinerades av VERN University of Applied Sciences. Partners är Vasa yrkeshögskola ( Muova ) och the Association of Former Students of the Applied Arts and Design School in Zagreb – UBU Projektet finansieras av EUs strukturfond.

Läs mer på Muovas webbsidor.

eaad.jpg

CSF

CSF – Creative Strategic Foresight (EU´s Erasmus program). Under projektets gång skapades en studiemodul för att kombinera kreativitet, strategiskt tänkande och tillämpad forskning inom utbildning. CSF studiemodulen hjälper eleverna på kandidatnivån att utveckla sin förmåga att förutse den föränderliga omvärlden, bidrar till deras strategiska tänkande och förmåga att tillämpa kunskap och innovera. CSF presenterar en modell för hur man kan integrera forskning, utbildning och affärsliv. Den ger även studenterna den senaste information inom forskningen och företagande.

Läs mer på Muovas webbsidor.
Projektets webbsida: www.csf-studymodule.net.

cfs.jpg  eu_flag_llp_en.png

CreaCIT

CreaCIT - Creative Cross Innovation Tutor for product development (2009-2011) är ett projekt inom EU:s program för livslångt lärande. Det är en fortsättning på projektet e-CIT. Målet med projektet är att utveckla en virtuell inlärningsmiljö för användarorienterad produktutveckling. Målgruppen för projektet är studerande och lärare på den andra och tredje utbildningsnivån. Inlärningsmiljön är interaktiv och fungerar på tre olika språk (engelska, franska och spanska). Inlärningsmiljön heter CreativeMe.

Läs mera på projektets webbsidor

CreativeMe webbsidor: http://www.creativemejournal.eu

Responsible Market Driven Design

Responsible Market Driven Design är Västra Finlands designcentrums, Vasa universitets och Umeå Design Högskolans gemensamma projekt där man strävar efter att skapa en nyverksamhetsmodell för utbildning.  EU:s Botnia Atlantica, programmet gränsöverskridande samarbete, Österbottens förbund och Umeå Designhögskolan är projektets finansiärer.

Projektets webbsida 

DREAM

DREAM (EU, Kulturprogram) - Design Recherche Europe Art Métiers”  (designstudie av europeiska konst- och hantverksyrken). Dream projekt hade som mål att förbättra hantverken och konsthantverkens image bland ungdomar och därmed öka dess värde till en nivå där det tidigare var. Projektet fokuserar på områdena glas, trä och naturfibrer. I projektet ordnades workshops där unga designers och hantverkare arbetade i par. Även en publikation om deras samarbete producerades, en studie om konst & hantverkprodukter utfördes, samt en online-galleri för produkter etablerades.

Projektets webbsida
Online DREAM galleri: www.dreamcraftsgallery.eu.

dream.jpg  EAC_Culture_4c_FR.jpgDEF flag-logoeac-LLP_EN.tif

ECE - European Commitment to Entrepreneurship

ECE – European Commitment to Entrepreneurship (2008-2010) är ett projekt inom EU:s program för livslångt lärande. Det är ett Leonardo da Vinci-projekt för överföring av innovationer, under vilket utbildningsprogrammet Empresa Joven Europea - Young European Enterprise överförs till nya länder, skolor och dessutom nya inlärningsnivåer. Samtidigt anpassar man EJE-programmet till olika nationella inlärningssituationer och -behov. Partnergruppen bestod av: Belgien (koordinator) , Bulgarien, Italien, Spanien, Sverige, Finland och Ungern.

Läs mera på Muovas websida
Projektets webbsida: http://ece.euproject.org/

ece.jpgeu_flag_llp_en.png

e-CIT

e-Craft Idea Tutor – creative e-learning environment for the craft sector (e-CIT), (EU,  Leonardo da Vinci, Programmet för livslångt lärande) är riktad till hantverkssektorn. Det är en kreativ e-inlärningsmiljö för gymnasieelever och deras lärare. e - CIT kombinerar hantverke med kreativitet och tvärvetenskaplig kunskap, till exempel om användare, trender och historia. Syftet med detta är att ta fram nya konsumentinriktade produktidéer och produkter. e - CIT bygger på problembaserat lärande, berättande och visuell kunskap.

Läs mera på projektets hemsida
Inlärningsmiljöns webbsidor: www.craftopolis.net.

e-cit.jpgleonardo ecit.jpg

keltsu.png