Utbildningen ger metodkompetens

Muovas design education transfers design thinking and design methods to companies, public sector and students in different fields.

Med designtänkande strävar man efter ökad kreativitet och användarvänlighet . Designtänkande hjälper till att identifiera problem och möjligheter på ett holistiskt sätt. Problemen behandlas djärvt, och på ett lösningsfokuserat sätt. Designmetoder erbjuder konkreta metoder för att utveckla produkter, tjänster , processer och affärsverksamhet.

Utbildningspaket

Designtänkande strävar efter att öka kreativiteten, användarvänligheten, en holistisk syn på problem och möjligheter , mod och förmåga att ta risker . Designmetodiken är utformad för att ge konkreta tillvägagångssätt för att använda design i utveckling av produkter, tjänster , processer och företag .

  • Konceptutveckling av produkter
  • Service Design
  • Att bygga ett varumärke
  • Användarorienterad produktutveckling
  • Grafisk design

Utbildningsworkshops

I utbildningworkshops används deltagande, sensoriska och narrativa metoder som stödjer erfarenhetsbaserat lärande. Workshops innehåller korta genomgångar och övningar som kan anslutas till deltagarnas arbetetsuppgifter. Teman är:

  • Produktkonceptering
  • Service DesigN
  • Kreativitet i innovationverksamhet
  • Design tänkande

Design Camp

Design Camp är ett upplevelsebaserat inlärningsprojekt, var det utvecklas idéer för att tillgodose behoven hos lokala företag med hjälp av design. I DesignCamp samarbetar studerandena i företagsprojekt med idé- och konceptutveckling av produkter, tjänster, miljöer, brand och utrymmen. Design Camp ger SMF perspektiv på att utveckla verksamheten och förbättra konkurrenskraften. Eleverna lär sig att utforma metoder och tänka på ett äkta affärssamarbete. Design Camp arrangerades för första gången sommaren 2011.

Kontaktperson

Tommi Siljamäki | Kundrelationschef, senior designer | Tel. +358 50 573 4003 | tommi.siljamaki(at)muova.fi

Hissa Annika | Direktör  | Tel. +358 50 568 5863 | annika.hissa(at)muova.fi