Co-Protolab

Prototypieringsmiljön för industriella tjänster

 

Syftet med projektet är att utveckla en forsknings-, innovations- och demonstrationsmiljö för industriella tjänster, Co-Protolab, för högskolor och företag. Co-Protolab samlar kärnkompetenser inom industriell serviceutveckling: industriella processer, IoT och informationshantering, servicedesign och interaktionsdesign samt skydd av immateriella rättigheter.

Co-Protolab är en fysisk och virtuell plattform för snabba experiment. I prototypieringsmiljön utforskas och utvecklas lösningar för industriella tjänster, tjänsteutveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och digital teknik som sätt att utveckla tjänster och tjänsteproduktion. Dessutom stöder Co-Protolab kommersialiseringen av serviceinnovationer genom att undersöka och utveckla digitala verktyg för att skydda immateriella rättigheter.

Utfallet av projektet är den operativa modellen för samarbete mellan universitet och företag, en fysisk och virtuell forsknings- och innovationsplattform och en demonstration av prototyper av industriella tjänster.

Projektet genomförs i samarbete mellan MUOVA Design Centre och Vasa Universitets Industriell Management and SC Research enheter. Projektet startade den 1 september 2017 och löper till 31 december 2019. Projektet finansieras av Europeiska unionens ERUF: hållbar tillväxt och arbetsprogram, Österbottens förbund, Vasa universitet, Vasa Yrkeshögskola och VASEK.