Desme

Designing Smart Energy

 

I projektet Desme som är finansierat av Tekes undersökte man hur man kan påverka hushållens energibeteende med hjälp av design.

Energi användargrupper

I undersökningen hittade man fem olika typer av energianvändare, som skiljer sig från varandra vad gäller inställning men dessutom det faktiska energibeteendet och faktorer som motiverar att spara. Utgående från beteende, inställning och motiv kallade man konsumenttyperna för Passionerad miljövårdare, Aktiv energisparare, Ovetande energiförbrukare, Likgiltig energiförbrukare och Motvillig energisparare. Kommunikation riktad till konsumenter och olika hjälpmedel för energibesparing bör bättre än tidigare riktas enligt behovet hos olikartade konsumenter.

Produktkoncept för att spara energi

I DESME-projektet utvecklade man fyra produktkoncept som underlättar energibesparing: Energiskärmen ökar konsumenternas uppfattning om energiförbrukningen genom att erbjuda konsumtionsinformation som är lätt att begripa, Duschankan påpekar då man använder omåttliga mängder vatten i duschen, den Intelligenta nyckelställningen släcker onödiga elektriska apparater när familjen lämnar huset och Energiväxten erbjuder konsumtionsinformation utan siffror i form av en växt.

Koncepten man utvecklade i projektet väcker diskussion och visar hur man med design kan utveckla olika hjälpmedel för att hushållen ska kunna spara energi. Eftersom energiförbrukarna är olika behövs en tillräcklig mängd olika produkter och tjänster så att var och en kan hitta det alternativ som bäst passar i den egna vardagen.


desme.png

Partner

I DESME-projektet undersökte man finländska konsumenters förhållningssätt till att spara energi. Projektet genomfördes av Västra Finlands designcentrum MUOVA (Konstindustriella högskolan/Vasa universitet), VaasaEMG (Vasa universitet) och det rikssvenska Interactive Institute.

Bord Gáis, Cap Gemini, Helsingfors Energi, Semio, Tampereen Sähköverkko, Vasa Elektriska och TeliaSonera var samarbetande företagspartner.