ImageTestLab

Virtuell testning av företagets varumärke på en internationell marknad

 

Hurdana föreställningar väcker vårt varumärke hos folk? Hur påverkar kulturskillnader tolkningen av varumärket? Hur borde vi utveckla vårt varumärke och på vilket sätt kommunicera det på en internationell marknad? På vilka nya marknadsområden kan det löna sig att lansera varumärket?

På grund av olika marknads- och kulturmiljöer är det en särskild utmaning att leda ett internationellt varumärke. Insamling av internationell marknadsinformation samt förståelse och upplevelsebaserad kunskap om internationella konsumenter skapar verklig nytta när man gör val gällande varumärket.

imagetestlablogo.png

ImageTestLab in the Swedish and Russian markets

Syftet med projektet ImageTestLab var att utveckla en internetbaserad testmiljö för ledning av internationella varumärken samt insamling och analysering av internationell kundinformation. När man planerar miljön utnyttjar man metoder som är utvecklade inom design, företagsekonomi och IT-branschen. Man gör ett pilotprojekt av testmiljön och testar de företags varumärken som deltar i projektet på internationella marknader. Testningen görs i 2−3 partnerländer som väljs tillsammans med de deltagande företagen. Resultaten av testningen presenteras för företagen i form av en varumärkesanalys.

Följande företag deltar i projektet: Oras, Ruukki, Mirka och Jalas.