OVET

Hur lokalen påverkar lokalanvändarnas kreativitet i innovationsverksamhet

 

Syftet med OVET-projektet är att undersöka hur lokalen påverkar lokalanvändarnas kreativitet i innovationsverksamhet. I undersökningen granskar man lokalerna ur en bredare synvinkel där man utöver det fysiska rummet också beaktar den sociala aspekten och hur man utnyttjar kommunikationsteknologi.

45-2.png

I OVET-projektet undersöker man lokalens inverkan på kreativitet från en användarbaserad synvinkel. Utvecklingen av en metod som mäter användarnas kreativitet och rumsupplevelse innehar en central roll i undersökningen. Lokalens inverkan på kreativitet undersöks genom att man simulerar innovationsverksamhet i olika lokalkombinationer.

Projektet genomförs i samarbete med Konstindustriella högskolans Future Home Institute och Vasa yrkeshögskola. Muova samordnar projektet. ISKU, ABB och Humac är företagssamarbetspartner.