Quicksteps

Ökar effektiviteten av företags innovationsprocess genom att fokusera på att identifiera och producera tjänstevärde för kunden

 

Målet med projektet Quicksteps är att styra informations- och kunskapsintensiva företags tjänsteinnovation till utvecklingsobjekt som ur kundens och företagets synvinkel är de rätta. I projektet utvecklar man en användarcentrerad verksamhetsmodell för att leda kundvärde, med vilken man kan identifiera, producera och testa tjänstevärden som är viktiga för kunden. Man strävar efter att nå målet genom att svara på följande forskningsfrågor:

1. Hur kan man öka effektiviteten och precisera kvalitativa metoder som verktyg för att identifiera tjänstevärde?
2. Hur stöder tjänstedesign och informationsteknologi produktion av tjänstevärde?
3. Hur stöder den utvecklade ledningsmodellen tjänsteinnovationers träffsäkerhet?

stormossen.png

Muova samordnar projektet medan institutionen för databehandling vid Uleåborgs universitet är forskningspartner. Följande företag är samarbetspartner i projektet: Anvia Abp, Ab Stormossen Oy, Transpoint Oy Ab och Vasa Elektriska Ab.