WAVE

Skapa visioner av produkter och tjänster inom båtbranschen

 

Vad attraherar inom båtlivet om 10−15 år? Hurdana kan framtidens produkter och tjänster i anknytning till båtliv vara? På de här frågorna vill man ha svar i det Tekes-finansierade forskningsprojektet som har startat i Västra Finlands designcentrum Muova. I projektet skapar man visioner av tjänster och produkter i båtbranschen och hurdana de eventuellt kan vara om 10−15 år.

Visioner för båtbranchen

I projektet närmar man sig båtbranschen och båtlivet sett ur användarnas synvinkel. De mest intressanta fenomenen som formar båtbranschen hittar man på marknaden och genom användarnas ändrade behov. Om man förutser behoven och möter dem öppnar det möjligheter till nya båttjänster och produkter. Som ett resultat av projektet skapas produktvisioner för båttjänster och produkter som är uttryck för centrala ändringsfaktorer som i framtiden kommer att påverkar båtbranschen.

wave.png

Våra partner

Muovas Wave-projekt ingår i ett Tekes-finansierat projekt där Åbo yrkeshögskola och institutionen för produktion vid Vasa universitet är samarbetspartner tillsammans med en del aktörer i båtbranschen. Muovas delprojekt startade i april 2009 och pågick ända till slutet av 2010.