Innovationer genom forskning och utveckling

Forskning av designmetoder och praktik samt förnyande genom designtänkande

Utveckling av företag och offentliga organisationer genom designkompetens

Företagens forsknings- och utvecklingspartner

Muovas forskning söker efter sätt att stödja företagens konkurrenskraft och förnyaar näringslivet med hjälp av designtänkande och designmetoder. Forskningen är tvärvetenskaplig och nätverkad och kombinerar ekonomi och designkunnande. Muovas styrka ligger i dess nära samarbete med företagen, särskilt små och medelstora företagen, starka forskningsnätverk, samt innovativa forskningsområden.

Fördelar för företag och forskarsamhället

En mångsidig publicering skapar både akademiska artiklar och populäriserade publikationer, arbetsböcker och guider till företagets behov. Forskningsteman  kommer från betydande fenomen och utmaningar samt designens sätt att skapa hållbara lösningar i samhället och näringslivet.

Designforskning

Muovas forskning genomförs i regel som offentliga forskningsprojekt som finansieras av Tekes. Eftersom företagen deltar i forskningsprojekten som mottagare, utvecklas projektet utifrån företagens behov och önskemål. En tillvägagångssätt eller en process, ny kunskap och forskning samt konkreta  produkt-service lösningar är typiska resultat av forskningsprojekt.

Envisioning concept generation
Wave (2009-2010) Envisioning av produkter och tjänster inom båtbranschen , Tekes BÅT program
DESME (2007-2008) Ändring av konsumenternas energibeteende genom industriell formgivning, Tekes MUOTO 2005 program
ProVision (2005) Produktenvisioning som inlärningsverktyg i små och mellanstora företag, Tekes MUOTO 2005 program
M2 (2002-2003) Marknadsbaserad design i små och mellanstora företag , Tekes MUOTO 2005 program

Användarorienterad service design
VETCombo (2011-2014) En användarorienterad tjänstesystem av vattenekosystem information, Tekes Vatten program
Quicksteps (2009-2011) ökar effektiviteten av företagens innovationsprocess genom att fokusera på att identifiera och producera tjänstevärde som är betydelsefullt för kunden , Tekes SERVE program
Desire (2007-2009) Uppdatering av innovationsverksamheten genom marknadsbaserad tjänstedesign, Tekes SERVE program

Upplevelserika och kreativa utrymmen
Energyland (2011-2013) Intelligent multi-purpose environment to illustrate energy technology
OVET (2009-2011) Lokalens inverkan på kreativiteten i innovationsverksamhet, Tekes Tila program
Creativelab (2007-2009) Utveckling av ett kreativt laboratorium

Uppbyggande av varumärke
ImageTestLab (2008-2010) Virtuell testning av företagets varumärke på den internationella marknaden

Transformation  design
D.Inc (2015-2016) förnya företagens innovationskultur med hjälp av design, Tekes Liideri program
CU India (2013-2015) Värdenätverkets  engagemang i utvecklingen av förnybara energisystem i Indien, Tekes Groove program
VETCombo (2011-2014) Användarcentrerad servicesystem för vatten ekosysteminformation, Tekes Vattenprogram
Open Wave (2010-2012) Öppen innovation för framtida båtindustrin, Tekes Båt program

Lista över publikationer

Muova publicerar både vetenskapliga artiklar och publikationer som är riklade till företagen. MUOVA Design Research är en publikationsservice som behandlar resultaten av forskningsprojekt. Muovaaja presenterar design med hjälp av konkreta och interessanta exempel. Nya idéer och metoder kan hittas i Muovas publikationer.

Kontakt

Om du har några önskemål eller idéer gällande forskningsprojekt, kontakta oss !

Miia Lammi | Utvecklingschef | Tel.  +358 50 408 4969 | miia.lammi(at)muova.fi

Annika Hissa | Direktör | Tel.  +358 50 568 5863 | annika.hissa(at)muova.fi

keltsu.png