Archives: Julkaisut

Muovaaja 2/23 Inhimillisyys

2|2023 Muovaaja-lehti keskittyy inhimillisyyden teemaan, tuoden esiin tarpeen rehelliselle inhimillisyyden kohtaamiselle pandemian, sodan ja ilmastomuutoksen varjostaessa maailmaa. Lehti painottaa ihmisen roolia muotoilun keskiössä, korostaen inhimillisten näkökulmien merkitystä suunnittelussa ja palvelumuotoilussa eri aloilla. Artikkeleissa kuvataan, miten muotoilua on sovellettu teollisuudessa, ikäihmisten palveluissa ja pienyritysten kehittämisessä, sekä yrittäjyyden edistämisessä ihmislähtöisesti.

Katso julkaisu

Nova JOTPA – @kudelmiani asiantuntijapuheenvuoro

Suvi Alavenna on neulesuunnittelija, joka opiskelee käsityötiedettä Helsingin yliopistossa. Nova JOTPA -hankkeen digitaalisessa asiantuntijapuheenvuorossa Alavenna jakaa ajatuksiaan siitä, miten intohimostaan voi luoda myös ammatin. Video on tuotettu osana Nova JOTPA -hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden rahoituskeskuksen rahoittama.

Katso julkaisu
thumbnail kuva, keskustelun osallistujat istuvat studiopöydän ääressä

Kestävä muotoilu

Muotoilukeskus Muovan podcastsarja käsittelee muotoilun ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita, ilmiöitä ja muutoksia sekä erilaisia palvelumuotoilun, teollisen- sekä liiketoimintamuotoilun näkökulmia. Jaksossa käsitellään kestävää muotoilua sekä muotoilijan roolia kestävän kehityksen ja liiketoiminnan toteuttamisessa.

Katso julkaisu

R2M Kohderyhmän tavoittaminen

Tavoitteena kasvattaa nykyisten tuotteiden ja palveluiden myyntiä nykyisille kohderyhmille ​

Keskiössä:​ Markkinoinnin osumatarkkuus ja tehokkuus​

Keskiössä:
Uuden ratkaisun luominen ja testaaminen markkinoilla​

Katso julkaisu