Archives: Julkaisut

R2M Kohderyhmän tavoittaminen

Tavoitteena kasvattaa nykyisten tuotteiden ja palveluiden myyntiä nykyisille kohderyhmille ​

Keskiössä:​ Markkinoinnin osumatarkkuus ja tehokkuus​

Keskiössä:
Uuden ratkaisun luominen ja testaaminen markkinoilla​

Katso julkaisu

KIITO-työkalu – Vinkkejä mikro- ja pk-yritysten innovaatiopolulle

Ketterää markkinalähtöistä kehittämistä

Tämä opas sisältää React2Market-hankkeessa kehitetyn KIITO-työkalun, joka tukee yritysten arkipäivän innovaatiotoimintaa ja antaa eväitä toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. KIITO-työkalu tarjoaa käytännönläheisiä ja helposti sovellettavia vinkkejä ketterään ja markkinalähtöiseen kehittämiseen. KIITO-työkalu ohjaa yrityksiä toimintaympäristön muutosten tunnistamisessa, markkinaymmärryksen luomisessa, tiedon soveltamisessa innovaatiotoiminnassa, ratkaisujen testaamisessa ja viestinnässä markkinoilla. Työkalun avulla yritykset voivat rakentaa oman oppimispolkunsa, joka koostuu nopeista, osana yrityksen päivittäistä toimintaa toteutettavista oppimispyrähdyksistä.

Katso julkaisu

Vihertyvä veneily. Raportti veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tuloksista.

Tämä raportti esittelee ECOBOAT-hankkeessa vuonna 2022 toteutettujen veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tulokset. Raportin tavoitteena on jakaa tietoa venealan toimijoille veneilijöiden muuttuvista toiveista, tarpeista ja veneilytavoista. Erityisesti raportti pyrkii antamaan vastauksia kysymykseen, miten ympäristömyötäinen käyttäytyminen näkyy veneilyssä nyt ja tulevaisuudessa.

Katso julkaisu
Digimagia

Webinaari: Verkkokaupat ja maksupalvelut

Digimagia-hankkeen webinaarissa keskustellaan verkkokauppojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä maksupalveluiden mahdollisuuksista. Esille nostetaan verkkokauppapalvelu Vilkas ja maksupalvelu MobilePay.
Puhujat: Joel Lappalainen, MobilePay ja Markus Lehtinen, Vilkas Oy.

Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu

Muovaaja 1/23

Uusia aluevaltauksia, yhdessä luotua turvaa ja osaamista vientiin – uusin Muovaaja esittelee rohkeita tekoja, joita tämä aika vaatii. Luovempi, suurempi, vihreämpi tehokkaampi sopii Pohjanmaalle. Vaatimukset ovat kovat, mutta yritykset ovat valmiita. Esittelyssä muun muassa Paaluperustajien aurinkopaneelit, UPM:n 3D-tulostettava biomateriaali, AJ-Biken innovaatio ja Automatonin automaattijyrä.

Katso julkaisu

Oppimismuotoilun menetelmäkortit – Marianne Laurila

Tämä teos on tarkoitettu oppimismuotoilun tueksi erityisesti ammattikorkeakouluopettajille verkkokoulutusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkkokoulutuksista on tullut tänä päivänä olennainen osa opettajan työtä. Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset oppimispolut sekä joustavan oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sen avulla voidaan tavoittaa laaja joukko osallistujia. Laadukkailla verkkokoulutuksilla on paljon annettavaa oppimiselle, mutta niiden rakentaminen on suhteellisen aikaa vievä prosessi ja edellyttää järjestelmällistä oppimisprosessin muotoilua

Katso julkaisu
Digimagia

Webinaari: Yhteiskehittämisen teknologiat ja työkalut

Digimagia-hankkeen webinaarissa keskustellaan yhteiskehittämisen teknologioista ja työkaluista. Esille nostetaan Howspace, Slack ja Miro Board. Puhujat: Vaasan ammattikorkeakoulun osa-aikainen luennoitsija, Kenneth Norrgård, pelialan sarjayrittäjä, toimitusjohtaja ja osakkeenomistaja Miikka Lyytikäinen ja Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muovan kehittämispäällikkö, Miia Lammi.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu