Teema: 3d-tulostus

ECO-BOAT – 3D-tulostuksen mahdollisuudet veneteollisuudessa

Tämä luento pohjautuu ECO-BOAT hankkeessa tuotettuun tutkimusmateriaaliin ja sen on tuottanut Design Centre MUOVA, VAMK.

Tässä luennossa keskitytään tarkastelemaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osana veneteollisuuden tuotantoprosessia.

ECO-BOAT -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unioinin COVID-19-pandemian johdostoa toteuttamia toimia.

ECO-BOAT hankkeessa luodaan veneteollisuuden yrityksille edellytykset siirtyä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta. Hankkeessa luodaan demonstraatioita, uutta osaamista, toimintamalleja ja verkostoja liittyen kierrätettäviin materiaaleihin ja 3D-tulostusteknologiaan sekä ekologiseen tuotemuotoiluun ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Katso julkaisu