Teema: Digitalisaatio

Digimagia

Webinaari: Yhteiskehittämisen teknologiat ja työkalut

Digimagia-hankkeen webinaarissa keskustellaan yhteiskehittämisen teknologioista ja työkaluista. Esille nostetaan Howspace, Slack ja Miro Board. Puhujat: Vaasan ammattikorkeakoulun osa-aikainen luennoitsija, Kenneth Norrgård, pelialan sarjayrittäjä, toimitusjohtaja ja osakkeenomistaja Miikka Lyytikäinen ja Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muovan kehittämispäällikkö, Miia Lammi.

Katso julkaisu
Digimagia

Webinaari: Digitaaliset alustat: Discord & ThingLink

Digimagia-hankkeen webinaarissa avataan digitaalisia alustoja ja niiden mahdollisuuksia luoville yrittäjille. Tarkastelussa Discord ja ThingLink. Puhujat: Kayak Gamesin ja Rus0 Gamesin perustaja ja Black Smoke Studion tuotepäällikkö, Sako Salovaara ja Platonic Partneshipin perustaja ja toimitusjohtaja, Jussi Loukiainen.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Kehollinen ajattelu

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten kehollisen ajattelun avulla voidaan testata palvelukonseptia, strategisia suuntaviivoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Palvelukonsepti

Digimagia-hankkeen esityksessä käsitellään palvelukonseptin osa-alueita ja pohditaan, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Strateginen tavoitteenasettelu

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, mistä strateginen tavoite koostuu, ja pohditaan, miten sen avulla voidaan kytkeä käyttäjän maailma, digitaaliset mahdollisuudet ja yrittäjän omat päämäärät yhdeksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Käsitteet ja mallit

Digimagia-hankkeen esityksessä tuodaan esille erilaisia käsitteitä ja malleja, joita voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.

Katso julkaisu